Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației GRUI la Audierile parlamentare la Naţiunile Unite (New York, 17-18 februarie 2022)

O delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), din care au făcut parte senatorii Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a GRUI și Vasilică Potecă, membru al Comitetului Director al GRUI, precum și deputatul Gabriel-Valer Zetea, membru al GRUI, a participat, în zilele de 17 și 18 februarie a.c., la ediția 2022 a Audierilor Parlamentare la Națiunile Unite, organizată la sediul ONU din New York, în sala Adunării Generale.
Organizate anual de Uniunea Interparlamentară (UIP) și ONU, Audierile reunesc parlamentari din țările membre ale UIP, înalți oficiali din sistemul Națiunilor Unite, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la ONU, experți internaționali și membri ai societății civile, pentru un dialog pe teme de actualitate ale cooperării multilaterale.
În deschiderea lucrărilor, s-au adresat participanților președintele celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, Abdulla Shahid, și președintele UIP, Duarte Pacheco.
Pe fondul prelungirii pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia în plan economic și social, participanții au discutat despre măsurile esențiale ce trebuie întreprinse de parlamente, guverne, precum și la nivelul ONU, pentru reducerea inegalităților economice la scară globală, incluziunea tinerilor și realizarea echității între generații, apărarea drepturilor persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, integrarea egalității de gen în procesele decizionale și respectarea angajamentelor de contracarare a crizei climatice.
Vicepreședinta GRUI s-a referit la măsurile legislative și financiare adoptate de România pentru a sprijini sectorul economic în perioada pandemiei și a arătat că redresarea post-COVID-19, având ca obiectiv promovarea unei societăți incluzive, trebuie să se concentreze în două direcții principale: facilitarea accesului la educație de calitate, muncă și sănătate pentru toți și promovarea principiilor echității și șanselor egale prin guvernanță, legislație, politici, sistem fiscal și programe de protecție socială. ,,Astfel, vom crea economii dinamice, în care oamenii pot să își construiască singuri viitorul, depinzând cât mai puțin de sprijin din partea statului", a arătat senatorul român.
Vicepreședinta GRUI a mai subliniat că pandemia de COVID-19 a adâncit inegalitățile dintre bărbați și femei, expunând în mod disproporționat femeile la violență și presiuni socio-economice. Această provocare poate fi transformată într-o oportunitate, dacă soluțiile la actuala criză vor răspunde, în egală măsură, intereselor și nevoilor ambelor sexe. În context, a precizat că promovarea egalității de gen în legislație și în practică, combaterea violenței împotriva femeilor, apărarea drepturilor femeilor, în general, și promovarea participării lor în viața politică și în sfera publică sunt obiective prioritare ale Parlamentului.
Silvia-Monica Dinică a evidențiat și faptul că participarea femeilor în Parlament și în procesele decizionale la toate nivelurile presupune nu doar revizuirea codurilor electorale și a legilor privind egalitatea de gen și finanțarea partidelor politice, ci un efort amplu de integrare a  perspectivei de gen în toate domeniile, începând cu educația. ,,Femeile parlamentare, în mod special, în tripla lor calitate, de legiuitori, membri de partid și politicieni care oferă exemple de succes, au un rol fundamental în promovarea egalității de gen în viața politică și publică", a subliniat vicepreședinta GRUI.Go to top