Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicat de presă

Şedinţa plenului Senatului - luni, 21 martie 2011

 Şedinţa plenului Senatului de luni, 21 martie 2011, a început cu aprobarea programului de lucru şi a ordinii de zi curente, cu modificările propuse, precum şi a programului de lucru al săptămânii 28 martie – 1 aprilie. Cu 81 de voturi pentru, un vot împotrivă şi nici o abţinere, plenul a adoptat Declaraţia Senatului României privind reafirmarea apartenenţei României la valorile Francofoniei. De asemenea, plenul Senatului a adoptat, cu 84 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri, Proiectul de Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului. A fost respinsă solicitarea de aprobare a prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”. Nu a fost aprobată nici transmiterea Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Plenul a aprobat aplicarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative:
• Proiectul de lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România;
• Proiectul de lege privind unele masuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei si Internelor pe anul 2011.
În calitate de Cameră decizională, plenul Senatului a adoptat:
• Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizaţia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru Construcţii Navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris, la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009;
• Proiectul de lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007;
• Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre România si Bosnia si Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul între România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciproca a investiţiilor, semnat la Sarajevo, la 20 februarie 2001.
În cadrul programului de legiferare, au mai fost adoptate următoarele iniţiative legislative:
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război si văduvelor de război;
• Proiectul de lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
• Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicata;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dubla utilizare;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei si Internelor.
Nu au întrunit numărul necesar de voturi în nici una dintre etapele procedurale de vot următoarele iniţiative legislative dezbătute:
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinaţie agricola si înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum si pentru prorogarea unor termene;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publica si siguranţă naţională.


Informaţii detaliate despre conţinutul proiectelor de legi şi propunerilor legislative dezbătute în şedinţa plenului Senatului, precum şi cu privire la votul senatorilor pot fi obţinute accesând link-ul http://www.senat.ro/Voturiplen.aspx de pe pagina de internet a Senatului, www.senat.ro.

Biroul de presă al Senatului 21 martie 2011
Go to top