Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la cea de-a 138-a Adunare a UIP și la reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente (Geneva, 23-28 martie 2018) - joi, 29 martie 2018

O delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare( GRUI), condusă de domnul senator Derzsi Ákos, membru al Biroului Executiv al GRUI, secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități și membru al Comisiei pentru muncă,  familie și protecție socială din Senat, a participat la cea de-a 138-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi reuniunile asociate (sesiunea de primavară a UIP), care a avut loc la Geneva, în perioada de 23-28 martie 2018.
 
Din delegație au mai facut parte doamna senator Silvia-Monica Dinică, membră a Comisiei economice, industrii și servicii și a Comisiei pentru transporturi și energie din Senat, domnul deputat Gheorghe-Dănuţ Bogdan, membru al Comitetului Director al GRUI, și domnii deputați Ion Cupă și Găvrilă Ghilea.
 
La sesiunea UIP au participat delegații parlamentare din peste 130 de țări, alături de reprezentanți ai unor adunări parlamentare internaționale, ai programelor și agențiilor din sistemul Națiunilor Unite, ai altor organizații internaționale. Programul a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare și specializate, întâlniri ale grupurilor geopolitice, audieri și paneluri tematice s.a.
 
Pe parcursul lucrărilor, s-au adresat participanților domnul William Lacy Swing, directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație, domnul Zeid Ra’ad Al Hussein, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, domnul Filippo Grandi, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați și dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.
 
Domnul senator Derzsi Ákos a luat cuvântul în plenul Adunării, în cadrul dezbaterii generale cu tema „Consolidarea regimului global privind migranții și refugiații:  necesitatea politicilor bazate pe dovezi“, ocazie cu care a subliniat contribuția României la măsurile adoptate de Uniunea Europeană în scopul gestionării crizei migranților, relevând importanța, în acest context, a oferirii unor căi legale de migrație și a consolidării cooperării dintre UE și partenerii săi externi în abordarea cauzelor profunde ale migrației. Domnul senator s-a referit la măsurile adoptate de statul român pentru acordarea asistenței necesare refugiaților relocați în țară noastră din Grecia și Italia între 2015 și 2017, de asemenea, a amintit că România contribuie la eforturile internaționale de asistență umanitară pentru refugiați și acordă ajutor statelor care se confruntă cu presiuni migratorii extreme, prin intermediul contribuțiilor la programele și agențiile relevante ale ONU, dar și pe baze bilaterale și a subliniat că o gestiune durabilă a migrației trebuie să se realizeze în strânsă interacțiune cu implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, având drept fundament principiile solidarității internaționale și responsabilității partajate, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, precum și o cooperare internațională consolidată. Pentru a pune în evidență rolul esențial al Națiunilor Unite în abordarea provocarilor globale, inclusiv cele asociate migrației, reprezentantul GRUI a menționat că România și-a lansat candidatura pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentru intervalul 2020-2021 și a subliniat angajamentul parlamentarilor români de a susține cu prioritate acest obiectiv național.
 
Tema migrației a fost dezbătută și în Comisia UIP pentru democrație și drepturile omului, în pregătirea unei viitoare rezoluții intitulate Consolidarea cooperării interparlamentare și a guvernanței în domeniul migrației, în perspectiva adoptării Pactului mondial pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată.
Cu această ocazie, domnul senator Derzsi Ákos, membru al comisiei, a evocat experiența pozitivă a Parlamentului României în gestionarea problematicii cetățenilor români care trăiesc în străinătate. Referindu-se la rolul parlamentelor în transpunerea în practică a viitorului acord mondial privind migrația, în curs de negociere la nivelul ONU, domnul senator a recomandat crearea unor structuri parlamentare dedicate, pe modelul comisiilor specializate din Senat și din Camera Deputaților, valorificarea cât mai bună  a activității și experienței parlamentarilor aleși în diaspora, precum și concertarea demersurilor în domeniu ale diferitelor organizații și adunări parlamentare. Cu titlu de exemplu, s-a referit la rezoluția privind drepturile lucrătorilor casnici din Europa, adoptată anul trecut de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, la inițiativa unui senator român ales în diaspora.
 
Doamna senator Silvia-Monica Dinică a evidențiat, în intervenția sa din cadrul Forumului Femeilor Parlamentare, cu tema Susținerea păcii ca mijloc de realizare a dezvoltării durabile, aflată pe agenda Comisiei UIP pentru pace și securitate internațională, importanța Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea și măsurile adoptate de România pentru transpunerea ei în practică.
Pornind de la experiența României, doamna senator a propus ca în rezoluția aferentă a UIP să fie incluse și câteva recomandări adresate parlamentelor, din perspectiva rolulului care le revine în promovarea agendei ONU privind femeile, pacea și securitatea: integrarea dimensiunii de gen în strategiile și politicile din sfera păcii și dezvoltării; adoptarea de Planuri Naționale de Acțiune pentru implementarea rezoluției 1325 (cu precizarea că, la ora actuală, numai 38% dintre statele membre ONU au astfel de planuri) și desemnarea unor Puncte Focale Naționale pentru Femei, Pace și Securitate.
 
În cadrul Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț a fost elaborată rezoluția cu tema Implicarea sectorului privat în implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în special în domeniul energiei regenerabile.
Doamna senator Dinică, în numele delegației GRUI, a promovat mai multe amendamente care se referă la: rolul energiei regenerabile în reducerea inegalităților dintre țări și din interiorul acestora în ceea ce privește accesul la energie; necesitatea asigurării accesului egal al femeilor și bărbaților la educație în domeniul științei și tehnologiei și a unor oportunități egale de implicare pe parcursul întregului lanț energetic, inclusiv oportunități în materie de antreprenoriat; importanța facilitării participării femeilor la procesele decizionale din sectorul energiei regenerabile; necesitatea adoptării de măsuri, inclusiv în plan legislativ, care să se adreseze grupurilor vulnerabile, în scopul eliminării sărăciei energetice; recomandarea de participare la activitățile forurilor și organizațiilor specializate în domeniul energiei regenerabile, precum Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) și importanța unei colaborări sporite dintre UIP și aceste organizații.
 
La reuniunea de lucru a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, doamna Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului, a prezentat măsurile adoptate de forul legislativ român în scopul integrării problematicii ODD în activitatea parlamentară - traducerea în limba română a Instrumentarului de evaluare al UIP Parlamentele și ODD și a publicației UIP-PNUD intitulată Rolul parlamentelor în implementarea ODD; implicarea comisiilor de specialitate în procesul de elaborare a raportului de etapă al României privind  ODD - Evaluarea Națională Voluntară, raport care va fi prezentat în luna iulie a.c. în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă și activitatea Grupului de lucru parlamentar privind violența împotriva femeilor și contribuția acestuia la promovarea ODD 5 - Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor.
 
În încheierea sesiunii, la propunerea comisiilor de specialitate, membrii Adunării au adoptat două rezoluții care abordează rolul parlamentarilor în implementarea ODD din perspectiva eforturilor de susținere a păcii și, respectiv, a implicării sectorului privat, cu precădere în domeniul energiei regenerabile. De asemenea, a fost adoptată o rezoluție privind drepturile poporului palestinian din Ierusalim  (punct de urgență) și un document final care sintetizează concluziile dezbaterii generale cu tema Consolidarea regimului mondial aplicabil migranților și refugiaților.
***
 
În marja sesiunii UIP, în intervalul 26-28 martie s-a reunit la Geneva și Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP), organism consultativ al UIP, sub președinția domnului Philippe Schwab, secretarul general al Adunării Federale a Elveţiei. Senatul a fost reprezentat la lucrările ASGP de domnul Mihăiţă Calimente, Secretar general adjunct al Senatului, membru al Asociației.
 
Programul reuniunii a inclus două sesiuni de dezbateri generale cu temele Relaţia dintre Parlament şi Guvern şi Controlul jurisdicţional asupra actelor interne ale parlamentului; comunicări prezentate de membrii Asociaţiei, pe subiecte de actualitate precum: impactul Brexit-ului; Constituţia spaniolă şi situaţia din Catalonia; formarea guvernului în democraţiile pluripartite și participarea societăţii civile la modernizarea parlamentelor s.a..
 
În intervenția sa la dezbaterile generale, domnul Mihaiță Calimente a abordat câteva dintre elementele care asigură funcționalitatea relaţiei dintre Parlament şi Guvern în România: activitatea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul,  prevederile  regulamentare privind „Ora prim ministrului” şi „Ora guvernului”, adotarea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, instituirea procedurilor de consultare publică a societăţii civile cu privire la proiectele de acte normative.
 
Secretarul general adjunct al Senatului a participat și la masa rotundă organizată în scopul promovării Centrului pentru inovare în parlamente, înființat recent de UIP pentru a sprijini administraţiile parlamentare să devină mai eficiente prin informatizarea activităţilor cotidiene. Cu acest prilej, domnul Mihaiță Calimente a prezentat principalele elemente ale sistemului informatic al Senatului (intranet, vot electronic, petiţii on-line, site-ul Senatului ca interfaţă a interacţiunii cu cetăţenii).

Go to top