Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Anunțuri

NOTĂ pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale

În conformitate cu prevederile  art. 15 alineatele (2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi:
 
1. Legea pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii                        -procedură de urgență;
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
        3. Legea pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Națională a Copilului Prematur din Romania; 
 
4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 -procedură de urgență;
       5. Legea privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România;
                                                                                   
6. Legea pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006;
 
7. Legea privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;            -
 
8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 
9. Legea pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;
                                                                         
 
10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020                                                                                    -procedură de urgență;
 
11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 -procedură de urgență;
 
    12. Legea privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996;
 
13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 
14. Legea pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman;
                                                                                       
15. Legea pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 
16. Legea  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative -procedură de urgență;   
 
17. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale                            -procedură de urgență;
 
18. Legea pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;        
                                                                         
19. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 -procedură de urgență.
 
 
Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 28 iulie 2020.
 
 
Go to top