Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la cea de-a 136-a Adunare a UIP

Cea de-a 136-a Adunare a Uniunii Interparlamentare a avut loc la Dhaka, în perioada 1-5 aprilie a.c., la invitația Parlamentului din Bangladesh.
 
Din delegația Grupului Român al Uniunii Interparlamentare au făcut parte dna. senator Roxana-Natalia Pațurcă, vicelider al Grupului parlamentar al PSD, membră a Comisiei pentru buget, finanțe și piață de capital, și dna. senator Silvia-Monica Dinică, membră a Comisiilor economică, industrii și servicii și, respectiv, pentru transporturi și energie. Din partea Camerei Deputaților au participat dl. deputat Dumitru Oprea, vicepreședinte al GRUI, șeful delegației, și dnii. deputați Gheorghe-Dănuț Bogdan și Marian-Gheorghe Cucșa.
 
Programul sesiunii UIP, la care au participat delegații din peste 120 de țări, a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare şi specializate,  întâlniri ale grupurilor geopolitice, paneluri tematice, vizite de documentare s.a.
 
Membrii Adunării au examinat teme de actualitate de pe agenda cooperării interparlamentare, precum: criza umanitară generată de foamete și secetă în regiuni din Africa și Yemen; corectarea inegalităților și promovarea demnității și bunăstării pentru toți; prevenirea amestecului din afară în afacerile interne ale statelor; incluziunea financiară a femeilor; sănătatea adolescenților; parlamentele în era digitală.
 
Pe parcursul sesiunii au fost organizate alegeri pentru ocuparea posturilor vacante în conducerea diferitelor structuri ale organizației. Dna. senator Silvia-Monica Dinică a fost aleasă în unanimitate în funcția de membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, pentru un mandat de doi ani, reînnoibil. Candidatura senatorului român a fost susținută de Grupul geopolitic 12 Plus, din care fac parte  47 de țări, majoritatea europene, alături de Australia, Canada și Noua Zeelandă.
 
În cadrul Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finante și comert, dna. senator Silvia-Monica Dinică a participat la dezbaterile și la elaborarea rezoluției cu tema Promovarea unei cooperări internaționale susținute pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile: incluziunea financiară a femeilor, ca vector al dezvoltării. În baza amendamentelor propuse de România, în rezoluția UIP au fost incluse recomandări care evidențiază importanța programelor de educație financiară; necesitatea revizuirii legislației care discriminează femeile în ceea ce privește aspectele legate de muncă, familie sau proprietate; rolul strategiilor naționale de incluziune financiară, care trebuie să conțină obiective de politică și ținte cantitative pentru incluziunea financiară a femeilor; importanța datelor dezagregate pe criterii de gen, ca bază în dezvoltarea politicilor de incluziune financiară; necesitatea reducerii decalajului digital dintre țări în domeniul IC&T; rolul asistenței oficiale pentru dezvoltare în extinderea incluziunii financiare; importanța asigurării, în paralel cu măsurile de incluziune financiară, a unei protecții adecvate a consumatorilor; rolul parlamentelor în crearea condițiilor necesare pentru o implicare efectiva a femeilor în dialogul și procesele decizionale care vizează incluziunea financiară.
 
Tema accesului femeilor la produse și servicii financiare a fost abordată și în cadrul Forumului Femeilor Parlamentare, structură specializată a UIP care oferă o platformă de dialog și cooperare pentru promovarea egalității de gen și a implicării femeilor în viața politică.
 
Cu aceasta ocazie, dna. senator Silvia-Monica Dinică a aratat că: politicile de cooperare pentru dezvoltare pot constitui un real catalizator al incluziunii financiare a femeilor, atât în mod direct, prin derularea unor programe în domeniu, cât și indirect, prin crearea infrastructurii necesare și crearea unui mediu favorabil egalității de gen; implementarea agendei globale pentru dezvoltare oferă parlamentelor ocazia de a acționa eficient pentru îmbunătățirea statutului femeii în societate, și, implicit, pentru o mai mare incluziune financiară a femeilor; este  imperativ necesară crearea unui cadru instituțional și legislativ care să ofere femeilor posibilitatea de a participa în mod real, pe picior de egalitate cu bărbații, la adoptarea deciziilor politice privind incluziunea financiară.
 
Cele peste 200 de femei parlamentare participante la lucrările Forumului au discutat și despre: consolidarea statutului tinerelor fete, ca precondiție a dezvoltării durabile; integrarea dimensiunii de gen la nivelul UIP, precum și în structurile, modul de funcționare și activitatea parlamentelor. În contextul publicării, de către UIP, în colaborare cu UN Women, a ediției 2017 a hărții "Femeile în politică", participantele au făcut un schimb de informații despre cele mai recente evoluții în domeniu, au evocat principalele obstacole care limitează accesul femeilor în viața politică și au făcut recomandări în materie.
 
În intervenția sa, dna. senator Roxana-Natalia Pațurcă s-a referit la situația din România, menționând prevederile din Legea privind egalitatea de șanse pentru femei și bărbați privind asigurarea, de către partidele politice, a unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor pe listele de candidați la alegerile locale, generale și pentru Parlamentul European. Totodată, dna. senator: a precizat că, la alegerile generale din 2016, femeile au reprezentat 30% din numărul de candidați și că, în noul parlament, procentul de femei a crescut față de legislatura precedentă, iar prezența femeilor, inclusiv a tinerelor femei, în structurile de conducere ale celor doua Camere și ale grupurilor politice parlamentare este mai semnificativă; a subliniat că, pentru o implicare sporită a femeilor în viața politică, este nevoie de solidaritate între femei, de perseverență, de acțiuni concertate ale femeilor parlamentare, atât în partidele din care fac parte, cât și la nivel transpartinic. Măsuri precum cotele electorale pentru femei nu pot avea efecte durabile decât dacă sunt dublate de eforturi pentru eliminarea cauzelor profunde ale subreprezentării femeilor în politică, prin consolidarea statutului economic și social al femeii și combaterea stereotipurilor de gen. Parlamentele pot avea o contribuție decisivă în realizarea acestor deziderate în măsura în care înțeleg să  se implice în transpunerea, la nivel național, a noii agende globale a  dezvoltării durabile,  promovând egalitatea de gen atât ca Obiectiv de sine stătător, cât și ca factor esențial pentru realizarea tuturor celorlalte Obiective ale Dezvoltării Durabile.
 
În marja sesiunii UIP, delegația GRUI a avut o întrevedere cu dna. Sophie Katsarava, președinta Comisiei pentru relații externe din Parlamentul Georgiei. Principalele subiecte de discuție au vizat modalitățile de dezvoltare a cooperării dintre cele două state, atât în plan parlamentar, cât și în sferele economică și a educației, precum și pentru consolidarea profilului european și euro-atlantic  al Georgiei. A fost exprimată disponibilitatea intensificării dialogului bilateral în cadrul UIP și al altor organizații parlamentare internaționale, precum și la nivelul grupurilor parlamentare de prietenie și al comisiilor pentru politică externă și economice din forurile legislative român și georgian. 

Go to top