Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Vizita de lucru a Comisiei pentru transporturi şi energie din Senatul României la Bruxelles

În perioada 15 – 17 martie 2016, domnul senator Ionel-Daniel Butunoi, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi energie, a efectuat o vizită de lucru la Parlamentul European şi Comisia Europeană.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi a fost însoţit de domnii senatori Petru Ehegartner, vicepreşedinte al Comisiei, Florinel Butnaru, Gigi Christian Chiru, Florin Constantinescu,  Viorel Grigoraş, Nicolae Marin, Vasile Nistor, Matei Suciu, membri ai Comisiei pentru transporturi şi energie.
Programul vizitei a cuprins o serie de întâlniri cu Doamna Violeta Bulc, Comisar pentru transporturi, domnul Dominique Ristori, Director general al Direcţiei Generale Energie din cadrul Comisiei Europene, membri ai Comisiei Industrie cercetare şi energie şi ai Comisiei transport şi turism, precum şi participarea la reuniunea Comisiei industrie, cercetare şi energie în cadrul căreia a luat cuvântul domnul Jyrki Katainen, Vicepreşedintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creştere economică, investiţii şi competitivitate.
În cadrul convorbirilor cu doamna Violeta Bulc temele principale s-au axat pe prezentarea pachetului de legi privind achiziţiile publice adoptat de Senatul României şi a elementelor absolut necesare a fi revizuite pentru o implementare eficientă a proiectelor de infrastructură, reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T), Master Planul General de Transport al României.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi a evidenţiat necesitatea introducerii unui Registru unic electronic al operatorilor economici din domeniul construcţiilor, denumit registru Unic de Evidenţă, subliniind utilitatea Registrului pentru operatorii economici, în sensul în care certificatul care atestă capacitatea tehnico-economică şi profesională poate înlocui totalitatea documentelor solicitate în cadrul documentaţiei de participare la licitaţie. Doamna Bulc a felicitat Senatul României pentru acest pachet de legi, subliniind utilitatea unor reglementări specifice pe domeniul transporturilor pentru gestionarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene. De asemenea, doamna Bulc a subliniat necesitatea eliminării obstacolelor legislative utilizării corespunzătoare a fondurilor de coeziune şi necesitatea imperativă a elaborării proiectelor în cadrul planului de investiţii Junker.
În ceea ce priveşte Master Planul General de Transport al României, domnul Butunoi s-a referit la necesitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere. În context, doamna Bulc a subliniat relevanţa păstrării coridoarelor situate pe reţeaua trans-europeană de transport TEN-T în cadrul Master Planului General de Transport al României. La finalul discuţiei, Doamna Bulc a solicitat parlamentarilor români să devină ambasadori în ceea ce priveşte asigurarea siguranţei rutiere în România.
În cadrul întâlnirii cu domnul Dominique Ristori, domnul Butunoi a arătat că România este un stat independent din punct de vedere energetic şi că ţara noastră trebuie să devină un furnizor de securitate energetică. De asemenea, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi energie din Senatul României a accentuat faptul că prin politica şi programele sale, România contribuie activ la îndeplinirea dezideratelor Uniunii Europene. Domnul Ristori a subliniat importanţa României în regiune, evidenţiind mixul energetic diversificat. Având în vedere existenţa unui sector nuclear puternic şi sigur pentru producerea energiei electrice în România, domnul Ristori a menţionat păstrarea unei atenţii sporite asupra acestui domeniu.
La întâlnirea cu membri Comisie Industrie, cercetare şi energie şi ai Comisiei transport şi turism din cadrul Parlamentului European au fost evidenţiate importanţa dialogului, a schimbului de experienţă şi bunele practici. Domnul Ionel-Daniel Butunoi şi domnul Jerzy Buzek, preşedintele Comisiei Industrie, cercetare şi energie, au discutat pe marginea implementării măsurilor de eficienţă energetică şi energiile regenerabile, a dezvoltării infrastructurii energetice prin acţiuni coordonate la nivel regional şi comunitar, a securităţii aprovizionării cu energie şi asigurării dezvoltării economico-sociale, în contextul unei cereri de energie în creştere. De asemenea, în cadrul întâlnirii cu membri Comisiei transport şi turism, domnul Ionel-Daniel Butunoi şi domnul Michael Cramer, preşedintele Comisiei, au abordat subiecte de interes pentru România, cum ar fi: oportunităţi privind Reţeaua trans-europeană de transport şi stadiul implementării Master Planului General de Transport al României.  
Vizita de lucru a oferit ocazia unei serii importante de contacte bilaterale care au reconfirmat importanţa cooperării în cadrul structurilor europene, precum şi a consolidării schimbului de experienţă, în ambele sensuri, între Senatul României şi Parlamentul European şi Comisia Europeană.Go to top