Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Anunțuri

DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 
În temeiul dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, precum și ale art.84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
 
 Președintele Senatului decide:
 
Articol unic. - Anexa la Decizia Senatului nr.4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.571 din 30 iunie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
 
 
p.PREŞEDINTELE SENATULUI
 
Robert-Marius Cazanciuc
 
Bucureşti, 30 iunie 2020
Nr. 4

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI ŞI PROIECTUL PROGRAMULUI
DE LUCRU AL SENATULUI PENTRU PERIOADA
1 – 15 IULIE 2020
 
- sesiune extraordinară - 
 
 1. Proiectul ordinii de zi
 1. Proiectul de lege  privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (L410/2020);
 2. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020  (L408/2020);
 3. Validarea unor mandate de senator;
 4. Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul I al anului 2020;
 5. Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (L384/2020);
 6. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene (L397/2020);
 7. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (L398/2020);
 8. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 (L399/2020); 
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (L613/2019);
 10. Proiect de lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L383/2020);
 11. Propunere legislativa privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri  (b323/2020);
 12. Propunere legislativă privind unele măsuri privind  buna organizare și desfășurare  a alegerilor locale din anul 2020 (L335/2020);
 13. Proiect de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (L433/2020);
 14. Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Senatului  nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 15. Inițiative legislative aflate în dezbatere la Senat;
 16. Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată;
 17. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;
 18. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite;
 19. Aprobarea procedurii de urgență  pentru dezbaterea și adoptarea unor inițiative legislative.
 
 1. Proiectul programului de lucru
 
Miercuri, 1 iulie 2020
 
ora 12,00                Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în        ordinea de zi
                                Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții
  
Joi, 2 iulie 2020
 orele  9,00-16,00      Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții
  
 Luni, 6 iulie 2020
 orele  9,00-16,00     Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții 
 
Marți, 7 iulie 2020
ora 14,00               Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                               Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții
 
Miercuri, 8 iulie 2020
orele  9,00-16,00   Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții
ora 16,00                Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

Joi, 9 iulie 2020
orele 9,00-16,00    Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții 

Vineri, 10 iulie 2020
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții 

Sâmbătă, 11 iulie 2020
ora 12,00              Lucrări în PLENUL SENATULUI
(la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții 

Duminică, 12 iulie 2020
ora 12,00              Lucrări în PLENUL SENATULUI
(la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții

Luni, 13 iulie 2020
ora 12,00              Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții
  
Marți, 14 iulie 2020
ora 13,00              Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții 

Miercuri, 15 iulie 2020
ora 18,00              Lucrări în PLENUL SENATULUI (la sediul Senatului și online)- Dezbaterea și adoptarea  iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
                              Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în circumscripții"
Go to top