Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la cea de-a 139-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și la reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente

O delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), condusă de senatorul Mario-Ovidiu Oprea, membru al Comitetului Director al GRUI, a participat, în perioada 13-18 octombrie a.c., la Geneva, la cea de-a 139-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și reuniunile asociate. Din delegație au mai făcut parte senatorii Liliana Sbîrnea și Silvia-Monica Dinică, precum și deputații Octavian Petric, Mihai Alexandru Voicu și Nicoleta-Cătălina Bozianu. La reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP) a participat secretarul general al Senatului, Izabela Chencian.
 
Sesiunea UIP a reunit delegații parlamentare din peste 140 de țări, alături de reprezentanți ai unor adunări parlamentare internaționale, ai programelor și agențiilor din sistemul Națiunilor Unite și ai altor organizații internaționale. Programul a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare și specializate, întâlniri ale grupurilor geopolitice, paneluri tematice s.a. Pe parcursul lucrărilor, s-au adresat participanților:  dr. Fabiola Gianotti, directorul general al Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN); Henk Rogers, fondatorul și președintele Fundației Planeta Albastră; Mark Limon, directorul Grupului pentru drepturi universale; Toby Mendel, directorul executiv al Centrului pentru drept și democrație.
 
Delegația României a contribuit cu un număr important de amendamente la elaborarea, în Comisia UIP pentru democrație și drepturile omului, a rezoluției cu tema Consolidarea cooperării interparlamentare în perspectiva adoptării Compactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată. Principalele recomandări propuse de GRUI vizează: informarea potențialilor migranți cu privire la oportunități, restricții, riscuri și drepturi în contextul migrației; consolidarea cadrului legislativ, în scopul protejării lucrătoarelor migrante împotriva abuzurilor și exploatării; cooperarea dintre țările de origine, tranzit și destinație pentru returnarea și readmisia migranților în condiții de siguranță și respect al demnității umane, precum și asigurarea reintegrării lor durabile; identificarea și protecția migranților aflați în situații vulnerabile; valorificarea corespunzătoare a surselor de date existente și intensificarea culegerii și schimbului de date privind migrația pentru o fundamentare solidă a politicilor și legislației în domeniu; abordarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD), atât prin prisma contribuției lor la înlăturarea cauzelor migrației forțate și nereglementate, cât și prin prisma beneficiilor pe care o migrație sigură, ordonată și reglementată le aduce dezvoltării.  
 
Senatorul Silvia-Monica Dinică, membru al Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, a prezidat prima parte a lucrărilor comisiei și, în contextul pregătirii contribuției UIP la lucrările Conferinței ONU privind Schimbările Climatice (COP 24) din luna decembrie a.c., a evidențiat rolul cooperării internaționale în consolidarea capacității de prevenire și reacție a țărilor vulnerabile în cazul dezastrelor naturale, precum și necesitatea gestionării multisectoriale a impactului schimbărilor climatice, care să ia în considerare, pe lângă aspectele de mediu, problematica economică, de politică externă și securitate, cooperarea pentru dezvoltare, sănătatea sau aspectele referitoare la migrație. Cu ocazia discuțiilor din Biroul comisiei, referitoare la transpunerea în practică a ODD, senatorul Dinică a informat despre procesul de actualizare, de către autoritățile române, cu larga implicare a partenerilor sociali, a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030 și despre Evaluarea Națională Voluntară prezentată de România în vara acestui an, la Forumul Politic la Nivel Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă.
 
Senatorul Mario-Ovidiu Oprea, membru al Comisiei UIP pentru Națiunile Unite, a participat la dezbaterile privind oportunitatea creării unui organism interguvernamental fiscal al ONU pentru rezolvarea problemelor în suspensie, în materie de evaziune fiscală a companiilor. Comisia a examinat și tema privind cooperarea dintre parlamente și Organizația Mondială a Sănătății, din perspectiva contribuției sănătății la realizarea ODD, cu accent pe rolul și contribuția UIP.
 
În cadrul Forumului Femeilor Parlamentare, senatorul Liliana Sbîrnea a avut o intervenție pe tema Egalitatea între sexe în știință și tehnologie, în care s-a referit la: rolul învățământului în creșterea participării femeilor în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM); necesitatea reducerii decalajului digital dintre femei și bărbați, context în care a precizat că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea femeilor în sectorul digital; preocuparea decidenților politici, a mediului academic și societății civile din România pentru identificarea unor soluții care să încurajeze fetele și femeile să urmeze o carieră în STIM; introducerea, în România, a ocupației de expert în egalitatea de șanse. Dna senator a mai  menționat că inovația și digitalizarea sunt priorități ale mandatului țării noastre la Președinția Consiliului UE și vor fi abordate inclusiv prin prisma egalității de gen. La rândul său, cu ocazia dezbaterii pe tema migrației, senatorul Silvia-Monica Dinică a atras atenția asupra riscurilor de abuz și violență cu care se confruntă femeile aflate în situația de a migra în căutarea unui loc de muncă, risc chiar mai accentuat când este vorba despre lucrătoarele casnice. Pentru a veni în sprijinul acestor femei, senatorul Dinică a recomandat implicarea activă a parlamentelor în promovarea drepturilor lucrătoarelor migrante, prin armonizarea legislației interne cu prevederile instrumentelor internaționale în materie. În același timp, vorbitorul a semnalat că proiectul Compactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată nu conține nicio referire la protecția maternității pentru lucrătoarele migrante.
 
La încheierea sesiunii, membrii UIP au adoptat două rezoluții, un document final care sintetizează concluziile dezbaterii generale din plenul Adunării, precum și o declarație care marchează împlinirea a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Prima dintre cele două rezoluții aprobate se referă la consolidarea cooperării interparlamentare în perspectiva adoptării Compactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată iar a doua are ca temă schimbările climatice (punct de urgență). Președintele UIP, Gabriela Cuevas Barron (Mexic) a prezentat o declarație prezidențială prin intermediul căreia salută, în numele UIP, evoluțiile recente din peninsula coreeană și pașii făcuți de cele două țări în vederea apropierii și înțelegerii reciproce.
***
Asociația Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP), organ consultativ al UIP, s-a reunit în perioada 15-18 octombrie, sub președinția lui Philippe Schwab, secretarul general al Adunării Federale a Elveţiei. Programul a inclus sesiuni de dezbateri generale pe temele: Caracterul public sau secret al şedinţelor şi influenţa acestuia asupra procesului decizional; Obligativitatea consultării parlamentului de către guvern cu privire la anumite acţiuni guvernamentale; O nouă legislatură: aspecte procedurale şi administrative, precum și comunicări pe subiecte de actualitate, privind: Reformarea şi modernizarea parlamentului; Utilizarea tehnologiei într-o sală de plen “inteligentă”; Transcrierea dezbaterilor parlamentare; Procedura „examinării de urgenţă”; Implementarea în parlament a obiectivelor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă; Organizarea, obiectivele şi activităţile dimensiunii parlamentare a Uniunii Maghrebului Arab s.a.
 
În intervenţiile sale la dezbaterile generale, Izabela Chencian a abordat câteva dintre elementele care asigură funcționalitatea relaţiei dintre parlament şi guvern în România, în situaţii precum modificarea Constituţiei, numirea miniştrilor şi acordarea votului de încredere guvernului, numirea şefilor misiunilor diplomatice şi consulare  ale României în străinătate, instituirea stării de urgenţă sau de asediu, sau în situaţiile care impun legiferarea în regim de urgenţă. Totodată, a prezentat procedurile implementate de secretariatul general al Senatului pentru primirea senatorilor la început de legislatură şi familiarizarea acestora cu noul mediu de lucru şi cu responsabilităţile mandatului de senator. În marja sesiunii, secretarul general al Senatului a avut convorbiri cu omologi din parlamentele unor state membre ale UE, discuţiile vizând, în principal, aspecte de interes pentru pregătirea administraţiei Senatului în vederea preluării, de către România, a Preşedinţiei Consiliului UE.
 

Go to top