Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației GRUI la cea de-a 143-a Adunare a UIP

O delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), condusă de senatorul Ioan Stan, președintele GRUI, a participat, în perioada 25-30 noiembrie a.c., la cea de-a 143-a Adunare a Uniunii Interparlamentare, organizată la Madrid, la invitația Parlamentului Spaniei. Din delegația României au mai făcut parte senatoarele Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a GRUI, și Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, membră a GRUI, alături de reprezentanți ai Camerei Deputaților.
 
La ceremonia inaugurală s-au adresat membrilor UIP Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, și președinții celor două Camere ale legislativului spaniol, Ander Gil García, președintele Senatului, și Meritxell Batet, președinta Congresului Deputaților. Au transmis mesaje video secretarul general al ONU, António Guterres, și președintele Adunării generale a ONU, Abdulla Shahid.
 
Delegația GRUI a participat la dezbaterile din plenul Adunării, cu tema Provocări actuale la adresa democrației. Concluziile au fost sintetizate într-un document final menit să sprijine parlamentele lumii în gestionarea unor aspecte precum erodarea încrederii cetățenilor în sistemele politice, polarizarea socială, răspândirea de informații false prin intermediul rețelelor sociale s.a.
Comisia UIP pentru dezvoltare durabilă a organizat un schimb de opinii privind rolul tehnologiilor informației și comunicațiilor în domeniul educației, în pregătirea unei viitoare rezoluții. Cu acest prilej, Silvia-Monica Dinică a prezentat principalele măsuri luate de autoritățile române pentru gestionarea impactului și costurilor economice și sociale ale trecerii la învățământul online în perioada pandemiei. Pentru ca digitializarea educației să însemne dezvoltare și progres pentru toți sunt necesare investiții substanțiale pentru infrastructură și echipamente TIC, formarea cadrelor didactice și a elevilor, crearea de conținut educațional digital, dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor cetățenilor și protejarea lor împotriva abuzurilor, violenței și dezinformării în mediul online. Mai mult, fetele și femeile trebuie încurajate să studieze și să profeseze în domeniile STEM, a subliniat reprezentanta Senatului.
La propunerea GRUI, comisia a discutat și despre rolul parlamentelor în asigurarea accesului incluziv la resursele de apă, context în care senatoarea Dinică s-a referit la principalele acțiuni întreprinse de România pentru implementarea celui de-al șaselea Obiectiv al Dezvoltării Durabile - Apă curată și accesibilă tuturor. În ceea ce privește răspunsul concret la efortul global de gestionare durabilă a resurselor de apă, vicepreședinta GRUI a arătat că 10% din bugetul alocat în 2020 de România pentru asistență umanitară și cooperare internațională pentru dezvoltare a fost dedicat finanțării unor proiecte în domeniul securității apei și conservării biodiversității în state insulare în curs de dezvoltare.
 
Comisia UIP pentru democrație și drepturile omului a examinat proiectul de rezoluție privind combaterea exploatării sexuale on line a copiilor. Delegația GRUI a prezentat acțiunile întreprinse de autoritățile române pentru protecția copiilor împotriva amenințărilor cibernetice, a evidențiat rolul comisiilor parlamentare pentru drepturile omului, precum și pentru tehnologia informațiilor și comunicații în promovarea, la nivel legislativ, a drepturilor copilului în mediul digital. De asemenea, a recomandat măsuri speciale de protecție pentru diferitele categorii de copii vulnerabili și a subliniat că politicile și legislația privind exploatarea online a copiilor trebuie să se fundamenteze pe date statistice cuprinzătoare, dezagregate pe criterii de vârstă, sex, statut socio-economic etc.
 
La Adunarea UIP de la Madrid, au mai fost adoptate: o rezoluție de urgență care face apel la mobilizare parlamentară la nivel global, pentru asigurarea accesului echitabil la vaccinuri în lupta împotriva COVID-19; noua Strategie a UIP 2022-2026, care stabilește domeniile prioritare de acțiune ale organizației, respectiv schimbări climatice, democrație, drepturile omului și egalitate de gen, pace și securitate și dezvoltare durabilă.
 
Informații suplimentare
La cea de-a 143-a Adunare a UIP au participat delegații parlamentare din 117 țări, reprezentanți ai adunărilor parlamentare internaționale, ai sistemului Națiunilor Unite, ai altor organizații internaționale și ai societății civile. Pe agenda sesiunii au mai figurat subiecte precum: participarea publicului la activitatea parlamentelor; integrarea perspectivei egalității de gen în legislație; gestionarea riscurilor de deturnare a transferurilor de armament; promovarea dialogului interconfesional.Go to top