Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Anunțuri

DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

În temeiul dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) din Constituția României, republicată,
 
            Președintele Senatului decide:
 
Articol unic. – (1) Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 1 – 19 august 2020.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
 
 
p.PREŞEDINTELE SENATULUI
 
Robert-Marius Cazanciuc
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 31 iulie 2020
Nr. 10
 
 
 
 
Anexă
 
 
 
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A SENATULUI 1-19 AUGUST 2020
Proiectul ordinii de zi pentru perioada
1 – 19 august 2020
 
 
 
 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (L431/2020); 
 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1 (L434/2020);
 3. Propunerea legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României (L447/2020);
 4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" (L435/2020);
 5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (L445/2020);
 6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizițiilor publice (L446/2020);     
 7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (L444/2020);
 8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora (L448/2020);
 9. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale   (L413/2020);
 10. Proiectul de lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (L430/2020);
 11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret (L457/2020);
 12. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (L458/2020);
 13. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (L459/2020);
 14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (L460/2020);
 15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (b428/2020);
 16. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie (L387/2020);
 17. Propunerea legislativă privind măsuri economice și fiscal-bugetare (L388/2020);
 18. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale (L389/2020);
 19. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 (L391/09.06.2020);
 20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (L392/2020);
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (L393/2020);
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale (L394/2020);
 23. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Programului "Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus" (L395/2020);
 24. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism (L396/2020);
 25. Propunerea legislativăprivind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România (L400/2020);
 26. Propunerea legislativă privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită (L401/2020);
 27. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (L402/2020);
 28. Propunerea legislativă privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale din România (L403/2020);
 29. Propunerea legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 (L404/2020);
 30. Propunerea legislativă privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (L405/2020);
 31. Propunerea legislativă (L406/2020);
 32. Propunerea legislativă (L421/2020);
 33. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (L418/2020);
 34. Propunerea legislativă (L419/2020);
 35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (L420/2020);
 36. Propunerea legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (L422/2020);
 37. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (L423/2020);
 38. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indice1) și lit.b) a alin.(2indice2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (L424/2020);
 39. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (L425/2020);
 40. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (L426/2020);
 41. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice (L427/2020);
 42. Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Senatului nr.108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 43. Inițiative legislative aflate în dezbatere la Senat;
 44. Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată;
 45. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;
 46. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite;
 47. Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 
 
Go to top