Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Şedinţa plenului Senatului, miercuri, 21 decembrie 2011

Şedinţa plenului Senatului de miercuri, 21 decembrie 2011, a început cu aprobarea ordinii de zi curente, a programului de lucru al zilei, precum şi a programului de lucru pentru perioada 27 -31 decembrie 2011.
Plenul a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru:
1. COM (2011) 663 final - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr.3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe
2. COM (2011) 650 final - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelelor de transport
3. COM (2011) 668 final - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind siguranţa activităţilor petroliere şi gaziere offshore de prospectare, explorare şi producţie
4. COM (2011) 665 final - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI stabilind Facilitatea Europeană de Conectare
5. COM (2011) 763 final - Pachet de aliniere la noul cadru legislativ (NCL) – Punerea în aplicare a pachetului bunuri. Alinierea a zece Directive de armonizare tehnică la Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 09.07.2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor
6. COM (2011) 707 final -Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
7. COM (2011) 652 final - Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contra- părţile centrale şi registrele de tranzacţii
8. COM (2011) 651 final Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) .
Înainte de a începe dezbaterile pe marginea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi, plenul Senatului a luat act de demisia senatorului Gyerko Laszlo, care a fost numit la Consiliul Concurenţei.
Plenul Senatului a aprobat, prin vot electronic, cu 64 de voturi, transmiterea Proiectului de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată.
În calitate de Cameră decizională, Senatul a adoptat următoarea iniţiativă legislativă cu caracter organic:
• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
În aceeaşi calitate, acesta a respins la vot următoarele iniţiative legislative cu caracter organic:
• Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr. 21/1996 privind Legea Concurenţei;
• Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari;
• Proiectul de lege pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.
Au fost adoptate, prin vot electronic, următoarele iniţiative legislative, cu caracter ordinar, pentru care Senatul este primă Cameră sesizată:
• Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic”;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici;
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 ;
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.
De asemenea, plenul a hotărât ca, în cazul următoarelor două proiecte de lege, votul să fie reluat:
• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, cu caracter organic.
• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., cu caracter ordinar.
Au fost respinse la vot următoarele iniţiative legislative, cu caracter organic, pentru care Senatul este primă Cameră sesizată:
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare;
• Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
• Propunerea legislativă pentru completarea Hotărârii nr. 361 din 28/04/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
• Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010.
De asemenea, tot în calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins prin vot următoarele proiecte de lege, cu caracter ordinar:
• Propunerea legislativă privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului;
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment;
• Propunerea legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public;
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

.


Informaţii detaliate despre conţinutul proiectelor de legi şi propunerilor legislative dezbătute în şedinţa plenului Senatului, precum şi cu privire la votul senatorilor, pot fi obţinute accesând link-ul http://www.senat.ro/Voturiplen.aspx de pe pagina de internet a Senatului, www.senat.ro.


Direcţia de presă 21 decembrie 2011


Go to top