Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Actele adoptate de Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României în urma şedinţei din 16 septembrie 2015

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – L352/2015
2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale – L402/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri privind stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile –L365/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
4. Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă – L354/2015 
5. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale - L368/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
6. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice – L358/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
7. Proiect de lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional – L367/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, cu un amendament.
8. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperarea teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 –L381/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
9. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora – L387/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
10. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor – L389/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
11. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi – L390/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
12. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România – L395/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil, fără amendamente.
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu completările ulterioare – L429/2015
14. Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură – L430/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz negativ.
15. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal – L455/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz negativ.
16. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – L375/2015
În şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat proiectul de lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte favorabil, fără amendamente.


Go to top