Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
      Pentru obținerea acreditării la Senatul României, pe durata unei sesiuni parlamentare, instituția de presă solicitantă (jurnalistul/jurnaliștii) se va/vor adresa Direcției presă, comunicare și imagine. În acest sens, se va completa, după caz:
       Formularele de acreditare vor fi datate și semnate de reprezentantul legal al instituției de presă și de jurnalist/tehnician, care astfel își asumă faptul că pe timpul prezenței în spațiile Senatului va respecta regulile stabilite. În situația în care jurnaliștii participă și la activități desfășurate la Camera Deputaților, aceștia vor trebui să cunoască și să aplice prevederile regulamentului de acreditare propriu al acestei Camere a Parlamentului.       
       Documentele necesare obținerii acreditării vor fi însoțite de o copie a cărții de identitate, o copie a legitimației de presă și o fotografie în format electronic a jurnalistului/tehnicianului (fisier de tip "jpg" sau "bmp", mărime maxima 600 KB).
 • Formular solicitare acreditare: (.doc); (.pdf).

 • Acreditarea jurnaliștilor liber-profesioniști, debutanți și străini
       
         În vederea obținerii unei acreditări permanente jurnaliștii liber-profesioniști si debutanți  trebuie să transmită o solicitare care va conține numele, prenumele, tipul de media practicat de jurnalist și datele de contact (e-mail, telefon) la care jurnalistul acreditat dorește să primească materialele de presă despre activitatea Senatului României. Adresa va fi însoțită de o copie a actului de identitate și de o fotografie recentă, trimisă în format .jpg la adresa de e-mail comunicată de Direcția presă, comunicare și Imagine. De asemenea, solicitantul va atașa solicitării o scrisoare de recomandare și trei materiale de presă relevante, publicate, pentru dovedirea calității de jurnalist.
   
       Jurnaliștii străini care își desfășoară activitatea în România pot fi acreditați la Senat pe baza legitimației eliberate de departamentul de specialitate al Ministerului Afacerilor Externe și vor urma aceleași proceduri ca și ceilalți jurnaliști – angajați ai unor instituții de presă, liber-profesioniști sau debutanți.
   
       Pentru jurnaliștii liber-profesioniști sau debutanți acreditarea provizorie se acorda pe baza unei solicitări scrise, transmisa pe fax sau e-mail, pentru a participa la o anumită activitate sau la un anumit eveniment din programul de lucru al Senatului.
   
        Jurnaliștii străini care nu activează în România pot obține acreditari temporare pe baza unei recomandări pe care trebuie sa o solicite Ministerului Afacerilor Externe. Aceasta va fi însoțită și de legitimația internațională de jurnalist. Acreditarea temporara este valabila numai pentru ziua menționată în solicitarea jurnalistului.
   
        Documentele si fotografiile se pot trimite prin e-mail (la adresa presa@senat.ro) sau se pot depune zilnic, între orele 9,00 si 16,00 (vineri pâna la ora 13.30), la Direcția presă, comunicare și imagine a Senatului, din Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, intrarea A1 sau B3, corp E3 / cam. 113 sau corp A1, camera 5017.
   
                           Direcția presă, comunicare și imagine
   
Go to top