Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI
 
Curtea Europeană de Conturi a fost înfiinţată în 1977 şi are sediul la Luxemburg. Curtea este organizată în cinci camere, în cadrul cărora sunt repartizați membrii Curții și personalul de audit. Membrii fiecărei camere aleg un decan pentru un mandat de doi ani, care poate fi reînnoit.
 
Fiecare cameră are două domenii de responsabilitate:
  • adoptarea de rapoarte speciale, rapoarte anuale specifice și avize;
  • elaborarea raportului anual privind bugetul general al UE și a raportului anual privind fondurile europene de dezvoltare, în vederea adoptării lor de către plenul Curții.
Curtea se reunește în colegiul complet de 28 de membri de aproximativ două ori pe lună pentru a dezbate și a adopta diferite documente, cum ar fi principalele publicații anuale ale Curții – raportul privind bugetul general al UE și raportul privind fondurile europene de dezvoltare.
 
Preşedintele Curţii de Conturi este Klaus-Heiner Lehne.
Personalul Curţii numără 900 de persoane.
 
Atribuţiile Curţii de Conturi:
 
  • auditează veniturile și cheltuielile UE, pentru a verifica dacă fondurile au fost colectate și cheltuite corect, dacă au fost utilizate în așa fel încât să producă valoare adăugată și dacă au fost contabilizate corespunzător.
  • verifică toate persoanele și organizațiile care gestionează fonduri UE, efectuând inclusiv controale la fața locului în instituțiile UE (în special în cadrul Comisiei Europene), în țările membre și în țările care primesc ajutor din partea UE.
  • formulează constatări și recomandări în rapoartele de audit, destinate Comisiei Europene și guvernelor naționale.
  • raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități ilegale către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
  • elaborează un raport anual pentru parlamentul European și  Consiliul UE, pe care Parlamentul îl examinează înainte de a decide dacă să aprobe sau nu modul în care Comisia gestionează bugetul UE.
  • publică avize formulate de experți, menite să ajute factorii politici să ia cele mai bune decizii pentru o utilizare cât mai eficientă și transparentă a fondurilor europene.
Go to top