Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Comisia Europeana
 
Este este organul executiv al Uniunii Europene, responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii, ales pentru o perioada de 5 ani, care corespunde unei legislaturi a Parlamentului.

Comisia europeană (CE) este condusă de un Preşedinte, propus de Consiliul European (Consiliu) şi aprobat de Parlamentul European.

Membrii Comisiei și cabinetele lor (echipele de lucru), au sediul în Clădirea Berlaymont din Bruxelles.

Componenţa Comisiei

Este formată din 27 de comisari europeni (funcționează ca un cabinet de guvern), fiecăruia fiindu-i repartizat, pe durata mandatului său, un anumit portofoliu.

Fiecare stat membru are dreptul să desemneze, în conformitate cu tratatele în vigoare, un comisar european, iar aceștea au obligația de a reprezenta interesele comune ale UE și nu interesele naționale ale statului din care face parte.

Unul dintre cei 27 este Președintele Comisiei (actualmente Jose Manuel Barroso) este propus de Consiliul European și ales de către Parlamentul European. Consiliul nominalizează ceilalți 26 de membri ai Comisiei în acord cu președintele nominalizat, iar ulterior cei 27 de membri ca un singur corp sunt supuși votului de investitură a Parlamentului European.[5] Prima Comisie Barroso a intrat în funcție la sfârșitul anului 2004 iar cea de-a doua Comisie Barroso a intrat în funcție în 2010.[6]

Comisarii sunt numiţi de Consiliu, de comun acord cu Preşedintele Comisiei si cu aprobarea Parlamentului European.

Parlamentul European supune fiecare membru propus al Comisiei la un interviu şi votează Comisia în întregul său.

Comisia este numită in mod formal de Consiliu după aprobarea plenului Parlamentului European.

CE este responsabilă din punct de vedere politic faţă de Parlamentul European.
Comisia participa la toate sesiunile Parlamentului, unde clarifică şi justifică politicile sale şi răspunde la întrebările scrise sau orale adresate de parlamentari.

Sediul Comisiei este la Bruxelles, dar are birouri şi în Luxemburg, şi reprezentanţe în toate statele membre UE și delegaţii în multe capitale ale lumii.

Comisia se întruneşte o dată pe săptămână, de obicei miercurea, la Bruxelles. În conformitate cu datele publicate de Comisie, 23.043 de persoane au fost angajate de Comisie ca oficiali sau agenți temporari în aprilie 2007. În plus față de aceștia, au fost angajati ca personal externalizat 9019 persoane (de exemplu, agenți contractuali, experți nationali detașați, experti tineri, stagiari, etc). Staff-ul este organizat în direcţii generale (DG) si servicii, în conformitate cu fiecare politică în parte, în subordinea comisarilor respectivi. Coordonarea generală este asigurată de Secretarul General, care este responsabil în faţa Preşedintelui. Direcţiile Generale elaborează propunerile legislative care se supun la vot şi sunt adoptate cu majoritate simpla a membrilor Comisiei.  

Funcţiile  Comisiei Europene

- este gardianul tratatelor, veghind alături de  Curtea Europeana de Justiţie la aplicarea corectă a dreptului comunitar.
In cazul in care Comisia constată ca un stat membru nu aplică dreptul UE, neîndeplinind obligaţiile sale legale, Comisia ia masuri corective. Astfel, ea lansează procedura de sancţiune prin care aduce la cunoştinţa guvernului statului respectiv motivele pentru consideră că sunt încălcate dreptul UE, şi stabileşte un termen pentru un răspuns detaliat. In cazul in care aceasta procedura nu este îndeplinită, Comisia poate sa aducă problema respectivă în fata Curţii de Justiţie, care are puterea de a impune sancţiuni. 
- reprezintă motorul UE, având monopolul iniţiativei legislative, prin propunerile legislative pe care le înaintează Consiliului de Miniştri si Parlamentul European
Comisia prezintă propuneri legislative prin care apără interesul Uniunii si al cetăţenilor săi. Înainte de a propune o noua legislaţie, Comisia procedează la o larga consultare cu grupurile de interese si cu cele doua instituţii consultative ale UE-Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor. Pentru elaborarea detaliilor tehnice, Comisia consulta parlamentelor naţionale si ale guvernelor. Detaliile tehnice sunt propuse după consultarea experţilor, prin intermediul diferitelor comisii si grupuri politice.
Propunerile legislative ale Comisiei se bazează pe respectarea principiului subsidiarităţii.

Principiul subsidiarităţii a fost incorporat in mecanismul de luare a deciziilor comunitare de Tratatul de la Maastricht-1992., şi presupune că deciziile sunt luate cât mai aproape de nivelul inferior-cetăţean, exceptând cazurile in care acţiunea la nivele superioare este mai eficientă. In conformitate cu Tratatul UE, o decizie este adoptată la nivel comunitar  atunci când un obiectiv nu poate fi mai bine realizat la nivel naţional sau când mijloacele utilizate de Uniune corespund mai bine mărimii, efectului şi caracterului transfrontalier a problemei respective. Principiul subsidiarităţii impune o limitare strict necesară a activităţii legislative a Comisiei în domeniile in care aceasta împarte competenţele cu statele membre.
- este organul executiv comunitar, stabilind textele de aplicare ale unor dispoziţii, in conformitate cu regulile tratatelor şi gestionând creditele bugetare destinate intervenţiilor Uniunii.
Comisia este responsabilă pentru gestionarea şi executarea politicilor comune,  de ex. PAC, politica de concurenţă, fonduri comunitare etc.
- Comisia Europeană are rol de reprezentare a Uniunii pe scena internaţională
Comisia negociază în numele UE, si după obţinerea aprobării Consiliului de Miniştri, acordurile internaţionale referitoare la politicile comerciale externe comune - PAC, ajutor pentru dezvoltare, politicile de transport, etc.
Tratatul privind noua constituție a Europei prevede la art. I-26 alin. 5 și 6 reducerea pe termen lung a numărului membrilor comisiei la 2/3 din numărul statelor membre. Numai prima comisie, numită la intrarea în vigoare a constituției va mai fi alcătuită din câte un cetățean al fiecărui stat membru. După acest prim mandat comisia – inclusiv președintele și ministrul de externe al UE – va fi compusă dintr-un număr de membri egal cu două treimi din numărul statelor membre, cu excepția cazului în care Consiliul European nu va hotărî cu unanimitate de voturi modificarea acestui număr. Reducerea numărului de membri ai comisiei are ca scop creșterea eficienței activității acesteia, resp. a capacității de acțiune a comisiei într-o UE lărgită. Principiul rotației posturilor, conform căruia membrii comisiei micșorate vor fi aleși din rândul statelor membre, este prevăzut și în proiectul de constituție. Conform Tratatului Constituțional președintele comisiei va fi ales de parlament, la propunerea Consiliului de Miniștri, lucru care va contribui la creșterea legitimității democratice a comisiei și va întări în general poziția președintelui față de Consiliul European și Consiliul de Miniștri.

Comisarii europeni:
 
Frans Timmermans (n. 6 mai 1961, Maastricht, Țările de Jos), Prim-vicepreşedinte, comisar pentru O mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale
 
Federica Mogherini (n. 16 iunie 1973, Roma, Italia), Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei;
 
Andrus Ansip (n. 1 octombrie 1956, Tartu, Estonia), Vicepreşedinte, comisar pentru Piața unică digitală;
 
Maroš Šefčovič (n. 24 iulie 1966, Bratislava, Slovacia, Vicepreşedinte, comisar pentru Uniunea energiei;
 
Valdis Dombrovskis (n. 5 august 1971, Riga, Letonia), Vicepreşedinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital
 
Jyrki Katainen (n. 14 octombrie 1971, Siilinjärvi, Finlanda), Vicepreşedinte, comisar pentru Locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate
 
Günther Oettinger (n. 15 octombrie 1953, Germania), comisar pentru Buget și resurse umane
 
Johannes Hahn (n. 2 decembrie 1957, Viena, Austria), comisar pentru Politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii
 
Cecilia Malmström (n. 15 mai 1968, Stockholm, Suedia), comisar pentru Comerț
 
Neven Mimica (n. 12 octombrie 1953, Split, Croația), comisar pentru Cooperare internațională și dezvoltare
 
Miguel Arias Cañete (n. 24 februarie 1950, Madrid, Spania), comisar pentru Politici climatice și energie
  
Karmenu Vella (n. 19 iunie 1950, Żurrieq, Malta) , comisar pentru Mediu, afaceri maritime și pescuit
 
Vytenis Andriukaitis (n. 9 august 1951, Kyusyur, Rusia), comisar pentru Sănătate și siguranță alimentară
 
Dimitris Avramopoulos (n. 6 iunie 1953, Atena, Grecia), comisar pentru Migrație, afaceri interne și cetățenie
 
Marianne Thyssen (n. 24 iulie 1956, Sint-Gillis-Waas, Belgia), comisar pentru Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă
 
Pierre Moscovici (n. 16 septembrie 1957, Paris, Franța), comisar pentru Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă
 
Christos Stylianides (n. 26 iunie 1958, Nicosia, Cipru), comisar pentru Ajutor umanitar și gestionarea crizelor
 
Phil Hogan (n. 4 iulie 1960, Kilkenny, Irlanda), comisar pentru Agricultură și dezvoltare rurală
 
Violeta Bulc (n. 24 ianuarie 1964, Ljubljana, Slovenia), comisar pentru Transporturi
 
Elżbieta Bieńkowska (n. 4 februarie 1964, Katowice, Polonia), comisar pentru Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri
 
Vĕra Jourová (n. 18 august 1964, ), Třebíč, Cehia), comisar pentru Justiție, consumatori și egalitate de gen
 
Tibor Navracsics (n. 13 iunie 1966, Veszprém, Ungaria), comisar pentru Educație, cultură, tineret și sport
 
Corina Creţu, Corina Creţu (n. 24 iunie 1967, București), comisar pentru Politica Regională
 
Margrethe Vestager (n. 13 aprilie 1968, Glostrup, Danemarca), comisar pentru Concurență
 
Carlos Moedas (n. 10 august 1970, Beja, Portugalia), comisar pentru Cercetare, știință și inovare
 
Julian King (n. 22 august 1964, Birmingham, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), comisar pentru Uniunea securității
 
Mariya Gabriel (n. 20 mai 1979, Goțe Delcev, Blagoevgrad, Bulgaria), comisar pentru Economie digitală și societate digitală
Go to top