Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Mențiune juridică

Senatul României a creat acest site pentru a facilita accesul publicului la informaţii privind organizarea şi funcţionarea acestei Camere, precum şi la activitatea legislativă. Informaţiile publicate pe acest site sunt de ordin general şi nu au fost concepute pentru a răspunde unor cazuri particulare.

Informaţiile care figurează pe acest site fac obiectul unei declinări de răspundere, al protecţiei drepturilor de autor şi al regulilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Declinare de răspundere
Senatul României nu răspunde de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestui site. Este posibil ca fişierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informaţii care figurează pe acest site să nu fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de astfel de probleme. La nivelul instituţiei se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a inconvenientelor ocazionate de erori tehnice. Senatul României îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al reţelelor web sau de incompatibilităţile legate de programul de navigare al utilizatorului.
Baza de date legislativă (Repertoriul legislativ) de pe site-ul Senatului României urmăreşte să promoveze accesul opiniei publice la informaţiile ce vizează acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi la cele privind evenimente legislative intervenite după intrarea în vigoare a unui act normativ şi nu are caracter oficial.
Textele actelor normative sunt prezentate exclusiv pentru documentare şi nu angajează răspunderea Senatului României din punctul de vedere juridic.
Potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicaţia oficială a statului român este Monitorul Oficial al României, iar Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet.
Obiectivul acestui demers este de a difuza informaţiile actualizate. În cazul în care se constată posibile erori, Senatul României va lua măsuri pentru a aduce corecţiile necesare.
În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică a actelor normative prezentate şi textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În conformitate cu dispozitiile art. 79 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 1 alin.(1) din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, evidenţa oficială a legislaţiei României este ţinută de Consiliul Legislativ. Acesta elaborează Repertoriul legislaţiei României – evidenţa oficială.

Protecţia drepturilor de autor
În România, cadrul juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe este dat de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Site-ul Senatului României conţine date de tip text şi elemente multimedia, ca de exemplu texte, desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio şi video, precum şi fotografii, protejate de normele de drept intern şi internaţional, aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste date de tip text şi elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a Senatului României, iar reproducerea lor nu este autorizată decât în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei.

Protecţia datelor cu caracter personal
Cadrul juridic
În toate statele membre ale Uniunii Europene şi implicit în România, începând cu data de 25 mai 2018, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera ciculaţie a acestor date este reglementată prin Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Prin "date cu caracter personal" se înţelege orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
În principiu, accesul la informaţiile disponibile pe site-ul Senatului României sau prin intermediul acestuia nu necesită furnizarea de date cu caracter personal. Totuşi, în vederea obţinerii anumitor servicii, este posibil ca, în cadrul completării unui formular, să vi se solicite informaţii personale (date de contact ca de exemplu: nume, prenume, adresă electronică).

Scopul procesării datelor personale
Datele cu caracter personal sunt colectate şi procesate pentru a se putea răspunde solicitărilor dumneavoastră şi sunt tratate confidenţial. Ele vor fi folosite doar pentru a permite personalului Senatului României să răspundă la întrebări şi cereri şi să analizeze eventualele erori, în vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite. Colectarea datelor se realizează, dacă legea prevede acest lucru, cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanelor implicate.

 Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 119L din 4 mai 2016, direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018, vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
Mai multe informaţii

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Date de contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO): dpo@senat.ro
Go to top