Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Număr de înregistrare Senat: L207/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX66/2016
Adresa:plx66/2016/2016
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:161/03.03.2016
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la promulgare
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
06-04-2016 adoptat de Camera Deputaților
07-04-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b193 (adresa nr.plx66/2016/06/04/2016)
11-04-2016 cu nr.L207 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
11-04-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 19/04/2016)
26-04-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-04-2016 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 81-FAVORABIL cu amendamente
03-05-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-05-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-05-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 88 NU=2 AB=0)
11-05-2016 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
01-06-2016 Președintele României cere reexaminarea legii
20-09-2016 plenul Camerei Deputaților dezbate obiecțiunile Președintelui României (nu a fost întrunita majoritatea calificata pentru adoptare)
22-09-2016 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L207
26-09-2016 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 04/10/2016)
06-10-2016 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 171-FAVORABIL
10-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-10-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 90 NU=12 AB=6)
11-10-2016 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
14-10-2016 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 26 senatori apartinând grupului PNL
17-10-2016 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Guvernul României
26-10-2016 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.624/ 26/10/2016 publicată în Monitorul Oficial 937/22.11.2016)
06-02-2017 Adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern Nr.83/27.01.2017 (nefavorabil)
11-04-2017 plenul Camerei Deputaților acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională
12-04-2017 Înregistrat la Senat pentru reexaminare (urmare a deciziei Curtii Constitutionale cu nr.624/26.10.2016)
18-04-2017 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 10/05/2017)
11-05-2017 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 1263-FAVORABIL
15-05-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-05-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru constituţionalitate
15-05-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
27-02-2019 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 1263-FAVORABIL
27-02-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 34-FAVORABIL
04-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-03-2019 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 19/03/2019)
04-03-2019 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 19/03/2019)
13-03-2019 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 1263-FAVORABIL cu amendamente
13-03-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 34-FAVORABIL cu amendamente
25-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-04-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-04-2019 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 76 NU=22 AB=1) cu titlul: "Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011"
08-04-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-04-2019 trimis la promulgare
22-04-2019 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- adresa de sesizare a comisiilor pentru reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- adresa pentru raport suplimentar la cererea de reexaminare
- raport suplimentar la reexaminare
- raport suplimentar la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa către Camera Deputaţilor cu forma de semnat pentru promulgare după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- raportul comisiei la decizia Curţii Constituţionale
Go to top