Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 08 decembrie 2005

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI 09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 12 – 17 decembrie 2005. - Biroul permanent al Senatului propune plenului Senatului invitarea ministrului sănătăţii, domnul Eugen Nicolăescu la şedinţa din ziua de luni, 12 decembrie a.c., ora 15,00 , pentru a prezenta o informare în legătură cu epidemia de rujeolă. - Se supune la vot. - Se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi - Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea propunerii legislative privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. (L714/07.12.2005) - Se supune la vot. - Se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi - Aprobarea plenului Senatului de a transmite Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Livada, judeţul Satu-Mare. - Se supune la vot. - Se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi

2 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei. (3 articole, cu 27 modificări) (L607/02.11.2005) – procedură de urgenţă prioritate integrare Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

3 Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. (2 articole, cu 3 modificări) (L632/16.11.2005) – procedură de urgenţă prioritate integrare Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

4 Proiectul de lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat – participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. (2 articole) (L614/09.11.2005) – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

5 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2005 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (L699/30.11.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

6 Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet. (8 articole) (L531/05.10.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 Propunerea legislativă privind modificarea O.G. 80/2001. (articol unic, cu o modificare) (L548/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 Propunerea legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale. (4 articole) (L534/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

9 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. (2 articole, cu 3 modificări) (L526/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

10 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. (articol unic, cu 2 modificări) (L532/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

11 Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală şi universitară. (5 articole) (L530/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

12 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 376/2004 privind bursele private. (2 articole, cu 4 modificări) (L538/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

13 Propunerea legislativă privind uniformele şcolare. (7 articole) (L547/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

14 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (3 articole, cu 4 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L196/25.05.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

15 Propunerea legislativă privind înlăturarea denumirilor de localităţi din timpul ocupaţiei străine. (4 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L273/04.07.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

16 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L272/04.07.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

17 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L452/12.09.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

18 Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Beregsău Mare. (4 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L225/08.06.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

19 Proiectul de lege pentru înfiinţarea comunei Adăşeni, prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani. (propunere legislativă) (6 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L499/28.09.2005) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

20 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. (3 articole, cu 3 modificări) (L527/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

21 Propunerea legislativă privind rezolvarea situaţiei terenurilor cu destinaţii speciale. (4 articole) (L536/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

22 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L513/28.09.2005) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

23 Propunerea legislativă privind completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic) - respins de Camera Deputaţilor (L565/13.10.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

24 Propunerea legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu un nou alineat (3) la art. 141. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L619/09.11.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

25 Propunerea legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu un nou alineat (2) la art. 128. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L620/09.11.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

26 Proiectul de lege privind modificarea art. 10 alin. (1) literele a) şi b) din Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) - adoptat de Camera Deputaţilor (L625/15.11.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

27 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. (articol unic, cu o modificare) (L537/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

28 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar republicată. (articol unic, cu o modificare) (L541/05.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 21.12.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

29 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 140/2005 privind aprobarea OUG nr. 20/2005 pentru modificarea OUG 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport. (3 articole, cu 3 modificări) (L560/12.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 29.12) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

30 Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor bărci cu motor în localităţile care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor. (5 articole) (L558/12.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 29.12) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

31 Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. (27 articole) (L557/12.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 29.12) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

32 Propunerea legislativă privind diminuarea riscului de inundaţii. (3 articole) (L574/19.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 3 zile) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

33 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală. (articol unic, cu o modificare) (L576/19.10.2005) – procedură de urgenţă – raport de respingere termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 3 zile) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

34 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. (4 articole, cu 14 modificări) (L587/26.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 7 zile) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

35 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. (articol unic, cu o modificare) (L586/26.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 7 zile) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

36 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. (2 articole, cu 3 modificări) (L584/26.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 7 zile) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

37 Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. (2 articole, cu 2 modificări) (L585/26.10.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 7 zile) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

38 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 82/1992 din 21 iulie 1992, republicată la 11 dec. 1997, privind rezervele de stat. (articol unic, cu o modificare) (L643/16.11.2005) (termen adoptare tacită : după vacanţa parlamentară, 19 zile) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

Go to top