Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 mai 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)
2 L190/19.05.2009 L191/19.05.2009 L197/19.05.2009 L198/19.05.2009 L206/19.05.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. - Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. - Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. - Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003. - Se supune la vot
3 L556/02.10.1997 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar. (articol unic + Ordonanţă (5 articole)) – raport de respingere – continuare Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară
4 L139/27.04.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: 16.06.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
5 L136/27.04.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora. (5 articole, cu 21 modificări) (termen adoptare tacită: la 7 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
7 L134/22.04.2009 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar. (17 articole) - respins de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
8 L119/21.04.2009 Proiectul de lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: la 4 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
9 L111/14.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) al art. 4 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: în prima zi, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
10 L282/16.04.2007 Proiectul de lege privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. (propunere legislativă) (10 articole) - adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
11 L84/24.03.2009 Proiectul de lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României. (6 Capitole, cu 36 articole) (termen adoptare tacită: 15.06.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
12 L123/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 4 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
13 L124/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 4 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
14 L73/12.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor – continuare dezbateri amendamente respinse Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L130/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
16 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
17 L125/21.04.2009 Propunerea legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice. (4 Capitole, cu 20 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 4 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
18 L145/27.04.2009 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (9 Capitole, cu 39 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 7 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
19 L67/09.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (articol unic, cu 11 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
20 L91/30.03.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (articol unic) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 18.06.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: organică
21 L138/27.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 6 modificări + anexă)) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 15.06.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
23 Întrebări, interpelări şi răspunsuri (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)
Go to top