Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 17 iunie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- până la epuizarea ordinii de zi - Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 22 – 30 iunie 2009.
2 L273/15.06.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarei iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944. - Se supune la vot
3 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare – continuare – respingerea cererii Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
4 L127/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. (articol unic) – procedură de urgenţă – continuare (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
5 L142/27.04.2009 Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
6 L163/12.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (3 articole, cu 9 modificări) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: la 21 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
7 L161/12.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: la 21 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
8 L282/16.04.2007 Proiectul de lege privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. (propunere legislativă) (10 articole) - adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
9 L216/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 65 al Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: la 29 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
10 L57/05.02.2008 Proiectul de lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu.(22.04.2009) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
11 L171/18.05.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
12 L189/19.05.2009 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti. ( 6 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
13 L190/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
14 L106/05.02.2008 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. (28.10.2008) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L130/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
16 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
17 L132/22.04.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
18 L125/21.04.2009 Propunerea legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice. (4 Capitole, cu 20 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
19 L145/27.04.2009 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (9 Capitole, cu 39 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
20 L199/19.05.2009 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 L118/14.04.2009 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
22 L124/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
23 L148/27.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
Go to top