Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 24 iunie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea alineatelor (1)-(3) ale articolului 203 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. - Se supune la vot. (votul se va da la ora 11,00)
2 Proiectul de Hotărâre privind structura serviciilor Senatului. - Se supune la vot . (votul se va da la ora 11,00)
3 L146/27.04.2009 Propunerea legislativă privind Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. (7 Capitole (34 articole + 3 anexe)) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
4 L112/14.04.2009 Propunerea legislativă – Legea Camerelor Agricole. (7 Capitole (46 articole + 2 anexe)) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
5 L58/09.03.2009 Proiectul de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (3 Capitole, cu 178 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: în prima zi, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
6 L232/04.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) (termen adoptare tacită: la 15 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
7 L188/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
8 L228/27.05.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea şi completarea articolului 5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen adoptare tacită: la 15 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
9 L194/19.05.2009 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine. ( 5 capitole, 23 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
10 L205/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.68/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
11 L125/21.04.2009 Propunerea legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice. (4 Capitole, cu 20 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
12 L145/27.04.2009 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (9 Capitole, cu 39 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 L193/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. (3 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
14 L117/14.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
15 L118/14.04.2009 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
16 L167/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 21 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
17 L183/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 25 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
18 L148/27.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
19 L124/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
20 L164/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 21 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
21 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ora 11,00) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare – respingerea cererii – reluare vot Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
23 L127/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. (articol unic) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
24 L161/12.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: la 21 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
25 L282/16.04.2007 Proiectul de lege privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. (propunere legislativă) (10 articole) - adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
26 L57/05.02.2008 Proiectul de lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu.(22.04.2009) – reexaminare – vot pe raport Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
27 L106/05.02.2008 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. (28.10.2008) – reexaminare – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
28 L130/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
29 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
30 L67/09.03.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (articol unic, cu 11 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – reluare vot final Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
31 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
Go to top