Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 07 septembrie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)
2 Numirea secretarului general adjunct al Senatului. - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
3 L382/02.09.2009 L388/02.09.2009 L391/02.09.2009 L404/02.09.2009 L411/02.09.2009 L413/02.09.2009 L417/02.09.2009 L419/02.09.2009 L431/02.09.2009 L442/02.09.2009 L443/02.09.2009 L444/02.09.2009 L446/02.09.2009 L447/02.09.2009 L452/02.09.2009 L453/02.09.2009 L455/02.09.2009 L462/02.09.2009 L464/02.09.2009 L465/02.09.2009 L473/02.09.2009 L480/02.09.2009 L484/02.09.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007. - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. - Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi". - Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic. - Propunerea legislativă privind Codul Penal. - Propunerea legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi. - Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. - Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. - Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) - (9) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. - Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol. - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. - Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. - Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona "Parcul Tineretului". - Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava. - Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991. - Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare. - Se supune la vot
4 L65/09.03.2009 L66/09.03.2009 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 2 septembrie 2009, a următoarelor iniţiative legislative: - Proiectul de lege – Lege privind Codul de procedură penală. - Proiectul de lege – Lege privind Codul de procedură civilă.
5 L310/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008. (articol unic ) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară
6 L311/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară
7 L312/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
8 L184/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II “Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
9 L202/19.05.2009 Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei. (15 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
10 L185/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
11 L204/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
12 L201/19.05.2009 Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 L199/19.05.2009 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
14 L186/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L127/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. (articol unic) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 16.09.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
16 L165/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002. (articol unic) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
17 L198/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
18 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare – respingerea cererii – vot final Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
19 L213/25.05.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale. (articol unic + Ordonanţă ( 4 capitole cu 8 articole, cu 30 modificări)) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 23.09.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
20 L233/04.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului „Prima casă”. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 28.09.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
21 L161/12.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
22 L191/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. (articol unic, cu 10 modificări) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
23 L282/16.04.2007 Proiectul de lege privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. (propunere legislativă) (10 articole) - adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
24 L257/12.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) – vot final (termen adoptare tacită: 01.10.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
25 L57/05.02.2008 Proiectul de lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu.(22.04.2009) – reexaminare – vot pe raport Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
26 L162/12.05.2009 Proiectul de lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. (8 Capitole, cu 45 articole) – vot final (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
27 L166/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
28 L200/19.05.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
29 L196/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
30 L197/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
31 L106/05.02.2008 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. (L106/28.10.2008) – reexaminare – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
32 L130/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
33 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
34 Întrebări, interpelări şi răspunsuri (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)
Go to top