Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 24 noiembrie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- (transmise în direct pe TVR INFO)
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)
2 L601/09.11.2009 L611/09.11.2009 L612/09.11.2009 L613/09.11.2009 L614/09.11.2009 L616/09.11.2009 L619/09.11.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice. - Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere. - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. - Propunerea legislativă privind măsuri de stimulare a producţiei şi a valorificării legumelor şi fructelor în România. - Propunerea legislativă privind combaterea plăţilor întârziate de către autorităţile şi instituţiile publice. - Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată și completată prin: Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr. 147 din 31 octombrie 2002; Legea nr. 4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 03 decembrie 2003; Legea nr. 107 din 07 aprilie 2004; Legea nr. 512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 18 octombrie 2005.
3 L566/22.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
4 L567/22.10.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană. (2 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
5 L475/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. (2 articole, cu 7 modificări) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
6 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
7 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
8 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
9 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare (06.04.2009) – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
10 L138/27.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. (30.10.2009) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
11 L413/02.09.2009 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi” (5 articole) – procedură de urgenţă – continuare (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
12 L372/02.09.2009 Proiectul de lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”. (5 articole) – raport de respingere – continuare (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
13 L374/02.09.2009 Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România. (8 capitole, cu 32 articole) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
14 L390/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (2 articole, cu 27 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
15 L535/07.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 8 modificări + Anexă) (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
16 L436/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
17 L483/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
18 L403/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (9 Capitole, cu 30 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
19 L406/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
20 L478/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
21 L407/02.09.2009 Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical. (4 Capitole, cu 26 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
22 L487/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă în Cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă. (5 Capitole, cu 17 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
23 L489/02.09.2009 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. (6 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
24 L425/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr. 111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară. (articol unic + Anexă) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
25 L379/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (articol unic, cu o modificare) (L379/02.09.2009) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
26 Întrebări, interpelări şi răspunsuri (orele 18,00 – 19,30)
Go to top