Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 februarie 2010


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Declaraţii politice
2 L17/02.02.2010 L19/02.02.2010 L20/02.02.2010 L24/02.02.2010 L31/02.02.2010 L36/02.02.2010 L37/02.02.2010 L39/02.02.2010 L40/02.02.2010 L41/02.02.2010 L44/02.02.2010 L45/02.02.2010 L46/02.02.2010 L49/02.02.2010 L52/02.02.2010 L53/02.02.2010 L54/02.02.2010 L55/02.02.2010 L57/02.02.2010 L58/02.02.2010 L69/02.02.2010 L74/02.02.2010 L77/02.02.2010 L78/02.02.2010 L80/02.02.2010 L81/02.02.2010 L83/02.02.2010 L90/02.02.2010 L97/02.02.2010 L98/02.02.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Proiectul de lege – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare. - Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi a referendumului. - Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. - Propunerea legislativă privind modificarea părţii introductive a alin. (21) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea şi valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor şi fructelor. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieţei de Gros S.A. Bucureşti şi a centrelor de colectare a legumelor şi fructelor către formele asociative ale producătorilor. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru producerea de legume proaspete în spaţii protejate. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea şi valorificarea laptelui sub forma produselor procesate. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001. - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. - Propunerea legislativă privind „Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional”. - Propunerea legislativă privind sistemul unitar de pensii publice. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. - Propunerea legislativă privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. - Propunerea legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006 de aplicare a art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001. - Propunerea legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007– 2013. - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice. - Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri privind realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit. - Propunerea legislativă privind aprobarea Programului naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. - Propunerea legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată prin Legea nr. 354/2003, privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. - Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) şi d) ale art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. - Propunerea legislativă – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare. - Propunerea legislativă privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 131 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. - Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. - Propunerea legislativă privind reglementarea unor aspecte financiare ale Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”.
3 L573/03.11.2009 L61/02.02.2010 Aprobarea solicitării de retragere a următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind Camerele de comerţ şi industrie din România. - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare. - Se supune la vot
4 Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarei iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. - Se supune la vot.
5 L432/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu 5 modificări + 2 Anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 10.02.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
6 L580/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
7 L600/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. (8 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
8 L599/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
9 L613/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
10 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
11 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
12 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare (06.04.2009) – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
14 L681/08.12.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) şi (2) ale art. 8 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 31.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L577/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. (2 articole, cu 17 modificări) – procedură de urgenţă – vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
16 L578/03.11.2009 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (un articol, cu o modificare) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
17 L581/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
18 L587/03.11.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială. (3 articole, cu 17 modificări) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
19 L574/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi abrogarea art.II din Legea nr. 261/2008. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
20 L617/09.11.2009 Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice. (6 capitole, cu 36 articole) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
21 L591/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare (1 articol , cu 6 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
22 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (transmisie radio)
Go to top