Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 aprilie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (9,00 - 10,00)
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
perioada următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice

2 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 3 – 8 mai 2010.

3 L228/20.04.2010 L229/20.04.2010 L240/20.04.2010 L242/20.04.2010 L247/20.04.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare. 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. 3. Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar. 4. Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea pct. 7 al alin.(2) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - Se supune la vot.

4 L152/03.03.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 28.04.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

5 L153/05.03.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) – reluare vot (termen de adoptare tacită: 29.04.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

6 L154/05.03.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) – reluare vot (termen de adoptare tacită: 29.04.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

7 L124/16.02.2010 Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice. (10 Capitole, cu 201 articole + 8 anexe) – procedură de urgenţă – continuare (art.6, poziţia 5 de la amendamente respinse) (termen de adoptare tacită: 10.05.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

8 L102/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001. (2 articole, cu 22 modificări) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

9 L104/09.02.2010 Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri. (9 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

10 L105/09.02.2010 Propunerea legislativă privind holdingurile. (7 Capitole, cu 32 articole) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

11 L106/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

12 L113/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 14 din Legea nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

13 L116/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. (articol unic, cu 8 modificări) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

14 L110/09.02.2010 Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române„ în vederea realizării obiectivului de investiţii „Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman – judeţul Neamţ„. (4 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 L109/09.02.2010 Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române„ prin Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral. (3 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

16 L117/09.02.2010 Propunerea legislativă privind siguranţa digurilor. (7 Capitole, cu 17 articole) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

17 L103/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. (3 articole, cu 8 modificări) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L100/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (4 articole, cu 26 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

19 L101/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control. (2 articole, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

20 L107/09.02.2010 Propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

21 L108/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român. (2 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

22 L118/09.02.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

23 L111/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (2 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

24 L112/09.02.2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (2 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 03.05.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

25 L625/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.144 (r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

Go to top