Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 decembrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)

2 L752/23.11.2010 L766/29.11.2010 L768/29.11.2010 L774/29.11.2010 L775/29.11.2010 L776/29.11.2010 Probleme organizatorice, note, informări, documente europene cu caracter legislativ, etc. 2.1. Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 6 – 11 decembrie 2010. - Se supune la vot 2.2. Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 3. Propunerea legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale – Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren. 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 5. Propunerea legislativă privind modificarea anexei din Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. - Se supune la vot 2.3. Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarei iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (b564/2010) - Se supune la vot. 2.4. Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 24, 29 şi 30 noiembrie 2010, a următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (L584/07.09.2010) 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (L432/15.06.2010) 3. Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (L646/14.09.2010) 4. Proiectul de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei. (L645/14.09.2010) 2.5. Proiecte de Hotărâre privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate: 2.5.1. Proiectul de Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul COM (2010) 522 – propunere de REGULAMENT (UE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea şi clarificarea aplicării propunerii de deficit excesiv. Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 2.5.2. Proiectul de Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul COM (2010) 524 – propunere de REGULAMENT (UE) privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro. Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 2.5.3. Proiectul de Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul COM (2010) 526 – propunere de REGULAMENT (UE) privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro. Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 2.5.4. Proiectul de Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul COM (2010) 525 – propunere de REGULAMENT (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro. Raport: Comisia economică, industrii şi servicii - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 2.5.5. Proiectul de Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul COM (2010) 527 – propunere de REGULAMENT (UE) privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Raport: Comisia economică, industrii şi servicii - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

3 L724/15.11.2010 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (6 articole, cu 18 modificări) – procedură de urgenţă Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

4 L344/26.05.2010 Proiectul de lege – Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. (331 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

5 L682/25.10.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) (termen de adoptare tacită: 13.12.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

6 L462/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. (articol unic, cu o modificare) (termenul de dezbatere a fost prelungit la 60 zile) (termen de adoptare tacită: 15.12.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

7 L690/01.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici. (articol unic + Ordonanţă (5 articole + anexă)) (termen de adoptare tacită: 16.12.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

8 L704/09.11.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. (articol unic + Ordonanţă (7 articole + anexă)) (termen de adoptare tacită: 23.12.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

9 L727/15.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) termen de adoptare tacită: la 2 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

10 L720/09.11.2010 Propunerea legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. (7 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

11 L678/19.10.2010 Proiectul de lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere. (69 articole + 11 anexe) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

12 L686/25.10.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a alin. (3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 7 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

13 L687/25.10.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: la 7 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

14 L697/01.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010, a Poliţiei Locale. (2 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

15 L695/01.11.2010 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 martie (Ziua Pomenirii Sfinţilor Mucenici) – Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

16 L694/01.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

17 L715/09.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

18 L711/09.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr. 112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

19 L717/09.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (un articol, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

20 L729/15.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 19 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

21 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

22 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

23 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

24 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

25 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

26 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L7/29.01.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

28 L24/02.02.2010 Proiectul de lege privind modificarea părţii introductive a alin. (2¹) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

29 L137/23.02.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

30 L5/27.01.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar. – reexaminare Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

31 L415/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L328/18.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

33 L252/06.10.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

34 L626/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

35 L628/19.11.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Remuş, prin reorganizarea comunei Frăteşti, jud. Giurgiu. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

36 L176/30.03.2010 Proiectul de lege pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa. (propunere legislativă) (3 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

37 L431/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a Ministerelor. (propunere legislativă) (un articol, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

38 L625/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 144 (r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

39 L684/25.10.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

40 L560/22.10.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

41 L285/04.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

42 L557/22.10.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

43 L683/17.12.2009 Proiectul de lege privind completarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

44 L564/22.10.2009 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale. (20 de articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

45 L684/17.12.2009 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea art. 84 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

46 L561/22.10.2009 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 6 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

47 L331/18.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea art. 41 al Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (2 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

48 L122/07.02.2008 Proiectul de lege privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (propunere legislativă) (79 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

49 L426/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. (propunere legislativă) (2 articole, cu 3 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

50 L555/22.10.2009 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Hotărârii nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi a Hotărârii nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune. (articol unic, cu 10 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

51 L593/05.11.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

52 L735/08.11.2004 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

53 L315/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

54 L306/26.06.2009 Propunerea legislativă privind învăţământul superior. (84 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

55 L155/08.03.2010 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 590/2003 privind tratatele. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru politică externă Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

56 L526/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

57 L280/16.06.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

58 L172/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 6 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

59 L195/07.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea „Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001”. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

60 L284/04.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 5 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

61 L312/11.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale. (3 articole, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

62 L566/13.10.2005 Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. (127 articole + Anexă) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

63 L215/16.03.2007 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

64 L212/22.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

65 L174/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

66 L175/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de protecţie şi pază. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

67 L239/20.04.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

68 L457/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. (2 articole) - respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

69 L172/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

70 L757/10.11.2004 Proiectul de lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. (propunere legislativă) – adoptat de Camera Deputaţilor (47 articole + anexă) – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

71 L500/15.09.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei. (propunere legislativă) (29 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

72 L562/22.10.2009 Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. (propunere legislativă) (23 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

73 L171/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

74 L527/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

75 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

76 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

77 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)

Go to top