Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 iunie 2011

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:00 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
10:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 – 10,00)

2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 27 – 30 iunie 2011.

3 L338/26.05.2010 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu. (3 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (16.02.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
4 L394/16.05.2011 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România”. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
5 L280/11.04.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. (articol unic, cu 3 modificări) – raport suplimentar de respingere (termen de adoptare tacită: 29.06.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

Respins
6 L320/18.04.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2009 privind pescuitul şi acvacultura. (articol unic, cu 14 modificări) – raport suplimentar de respingere (termen de adoptare tacită: la 3 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

Adoptat
7 L382/09.05.2011 Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr. 15 din 07 ianuarie 2010. (articol unic) (termen de adoptare tacită: la 14 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

Respins
8 L371/09.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (24 articole, cu 35 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 14 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

Aprobat
9 L387/16.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) şi (2¹) ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

Adoptat
10 L318/18.04.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1968 – Codul penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. (8 articole) (termen de adoptare tacită: la 3 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
11 L397/16.05.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
12 L342/26.04.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 7 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
13 L363/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
14 L365/02.05.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Adoptat
15 L366/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
16 L379/09.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 14 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Adoptat
17 L350/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. (articol unic, cu 5 modificări + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Adoptat
18 L344/26.04.2011 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. (37 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 7 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
19 L340/26.04.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 7 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

Adoptat
20 L341/26.04.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 7 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

Respins
21 L354/02.05.2011 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Produse Aromatice şi de Sinteză. (21 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

Adoptat
22 Alegerea unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii. ( la ora 12,00) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot proiectul de hotărâre. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

23 L288/11.04.2011 Voturi finale (punctele 23 – 42) Propunerea legislativă privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă”. (3 articole + anexă) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 29.06.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

Adoptat
24 L317/18.04.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 3 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
25 L359/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
26 L357/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Respins
27 L310/18.04.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 3 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Adoptat
28 L311/18.04.2011 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României. (7 articole) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 3 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

Respins
29 L349/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – vot final (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

Respins
30 L338/26.04.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: la 7 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

Respins
31 L195/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. (9 articole, cu 22 modificări + anexă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
32 L415/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
33 L561/22.10.2009 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 6 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
34 L239/07.03.2011 Proiectul de lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Respins
35 L560/22.10.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Respins
36 L285/04.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
37 L680/19.10.2010 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Respins
38 L190/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României. (propunere legislativă) (un articol, cu 9 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
39 L626/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
40 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
41 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
42 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
43 L360/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

Adoptat
44 L362/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 1) alin. (4) din O.G. nr. 9/2004, aprobată prin Legea nr. 222/2004 şi completarea art. 3), alin. (6). (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

Adoptat
45 L399/16.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 279/2010 privind aprobarea OUG nr. 58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

Adoptat
46 L355/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

Adoptat
47 L352/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

Adoptat
48 L356/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

Adoptat
49 L348/02.05.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora. (42 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Adoptat
50 L380/09.05.2011 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj. (5 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 14 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

51 L372/09.05.2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 14 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

52 L353/02.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

Adoptat
53 L351/02.05.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 10 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

Adoptat
54 L396/16.05.2011 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

Adoptat
55 L390/16.05.2011 Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay. (20 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

56 L395/16.05.2011 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor de interes public. (8 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 18 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Respins
57 L416/23.05.2011 Propunerea legislativă pentru completarea Hotărârii nr. 527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 22 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

Adoptat
58 L429/30.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 26 zile în sesiunea a II-a) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

Adoptat
59 L628/19.11.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Remuş, prin reorganizarea comunei Frăteşti, jud. Giurgiu. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
60 L745/23.11.2010 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. (propunere legislativă) (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Adoptat
61 L201/22.02.2011 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. (propunere legislativă) (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

62 L664/12.10.2010 Proiectul de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

63 L563/22.10.2009 Proiectul de lege privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

64 L193/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (propunere legislativă) (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

65 L188/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

66 L196/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

67 L430/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

Go to top