Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 29 noiembrie 2011

Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:00 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
10:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 – 10,00)
2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2011.
3 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 5 – 11 decembrie 2011.
4 Informarea plenului Senatului cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru: - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Legislaţia europeană comună în materie de vânzare – COM (2011) 635 final. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 – COM (2011) 607 final. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) – COM (2011) 608 final. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel de grupări – COM (2011) 610 final. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare socială – COM (2011) 609. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională şi obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – COM (2011) 614 final. - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană – COM (2011) 611 final.
5 Proiecte de Hotărâre privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate: 5.1. Proiectul de Hotărâre cu privire la Cartea verde a Comisiei Europene intitulată Consolidarea încrederii reciproce în spaţiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislaţiei UE referitoare la detenţie în cadrul justiţiei penale – COM (2011) 327 final. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 5.2. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 – COM (2011) 612 final. Raport: Comisia pentru afaceri europene - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi 5.3. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 – COM (2011) 615 final. Raport: Comisia pentru afaceri europene - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi
6 L635/10.10.2011 L637/10.10.2011 L634/10.10.2011 L574/06.09.2011 L545/06.09.2011 L556/06.09.2011 L550/06.09.2011 L592/06.09.2011 L587/06.09.2011 L600/06.09.2011 L577/06.09.2011 L575/06.09.2011 L549/06.09.2011 L555/06.09.2011 L595/06.09.2011 L581/06.09.2011 L583/06.09.2011 L598/06.09.2011 L610/06.09.2011 L543/06.09.2011 L566/06.09.2011 L540/06.09.2011 L609/06.09.2011 L588/06.09.2011 L601/06.09.2011 L557/06.09.2011 L551/06.09.2011 L561/06.09.2011 L572/06.09.2011 L582/06.09.2011 L611/06.09.2011 L548/06.09.2011 L539/06.09.2011 L544/06.09.2011 L552/06.09.2011 L579/06.09.2011 L564/06.09.2011 L541/06.09.2011 L563/06.09.2011 L585/06.09.2011 L584/06.09.2011 L586/06.09.2011 L558/06.09.2011 L560/06.09.2011 L608/06.09.2011 L606/06.09.2011 L569/06.09.2011 L547/06.09.2011 L554/06.09.2011 L590/06.09.2011 L571/06.09.2011 L576/06.09.2011 L607/06.09.2011 L578/06.09.2011 L567/06.09.2011 L599/06.09.2011 L604/06.09.2011 L596/06.09.2011 L636/10.10.2011 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 22, 23 şi 24 noiembrie 2011, a următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. 8. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 276/20.04.2011. 10. Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare naţională. 11. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.(articol unic, cu 16 modificări) 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. (articol unic, cu 4 modificări) 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 15. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 16. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 197 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 197 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 313 din Legea nr. 95/2006, cu privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoane care aduc daune sănătăţii altor persoane. 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea farmaciei nr. 266/2008. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. 23. Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr. 3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România. 24. Propunerea legislativă privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern. 25. Propunerea legislativă privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. 26. Propunerea legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare. 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 30. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. 31. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. 32. Propunerea legislativă privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. 33. Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de lobby în România. 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 36. Propunerea legislativă privind modificarea Art. 7, alin. (4) din O.U.G. nr. 119/2007, privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale. 37. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. 38. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare. 39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 40. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 175/16.07.2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 41. Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii. 42. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei managerilor de condominii din România. 43. Propunerea legislativă privind modificarea Decretului – Lege nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie. 44. Propunerea legislativă privind transmiterea suprafeţelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităţilor administraţiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor. 45. Propunerea legislativă pentru completarea art. 141 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 (Codul fiscal). 47. Propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi pentru modificarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 48. Propunerea legislativă privind susţinerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calităţii aerului. 49. Propunerea legislativă privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României. 50. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. f) a alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu. 51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc. 52. Propunerea legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 53. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată. 54. Propunerea legislativă privind modificarea art. 3 – pct. 7 şi pct. 8, şi a art. 64 alin (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 55. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 56. Propunerea legislativă privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă. 57. Propunerea legislativă privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului. 58. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 59. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
7 L699/21.11.2011 L700/21.11.2011 L703/21.11.2011 L707/21.11.2011 L708/21.11.2011 L713/21.11.2011 L715/21.11.2011 L726/28.11.2011 L728/28.11.2011 L729/28.11.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 2. Proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 3. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011. – adoptat de Camera Deputaţilor 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al articolului 62 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin.(4) și . Art. 15, alin.(4), lit. a. 9. Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic“. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. - Se supune la vot Adoptat
8 L661/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară Adoptat
9 L666/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară Adoptat
10 L657/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară Adoptat
11 L651/24.10.2011 Proiectul de lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L652/24.10.2011 Proiectul de lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009. (2 articole, cu 2 modificări + anexă) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L655/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
14 L699/21.11.2011 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (2 articole) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
15 L644/17.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.12.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
16 L645/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 36 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 08.12.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
17 L646/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim. (articol unic + Ordonanţă ( 23 articole + 4 anexe)) (termen de adoptare tacită: 12.12.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
18 L647/24.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 23 modificări)) (termen de adoptare tacită: 12.12.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
19 L626/26.09.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea. (7 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 15.12.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
20 L627/26.09.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. (7 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 15.12.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
21 L630/03.10.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006. (2 articole, cu 10 modificări) (termen de adoptare tacită: 22.12.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
22 L670/31.10.2011 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române. (4 articole) (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
23 L642/17.10.2011 Proiectul de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (4 articole) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
24 L674/07.11.2011 Propunerea legislativă pentru completarea art. 48 din Legea nr. 35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
25 L669/31.10.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
26 L263/20.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice. (articol unic, cu 8 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 L335/26.04.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
28 L749/23.11.2010 Proiectul de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate. (propunere legislativă) (5 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
29 L328/18.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
30 L252/06.10.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
31 L192/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
32 L508/29.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
33 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (articol unic ) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
34 L767/29.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 56 şi art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (20.04.2011) – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
35 L332/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea art. 21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
36 L488/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
37 L196/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
38 L430/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
39 L194/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a audiovizualului. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
40 L455/14.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (3 articole, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
41 L685/25.10.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului. (2 articole, cu 5 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
42 L748/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (propunere legislativă) (2 articole, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
Go to top