Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 decembrie 2011

Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 - 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 - 12,30)
- Dezbaterea Moţiunii simple cu tema: “Nesiguranţa lui Igaş – pericol pentru siguranţa cetăţeanului!” (ora 13,30)
10:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiecte de Hotărâre privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate: 1.1. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune („Regulamentul privind plățile directe”) – COM (2011) 625 final. Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 1.2. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) – COM (2011) 626 final. Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi 1.3. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – COM (2011) 627 final. Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi
2 L644/17.10.2011 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 5 decembrie 2011, a următoarei iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3 L682/14.11.2011 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. - Se supune la vot. Aprobat
4 Proiectul de Hotărâre pentru înființarea Comisiei speciale privind problematica datoriei istorice a Germaniei către România. - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți)
5 L703/21.11.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgență Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L646/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim. (articol unic + Ordonanţă ( 23 articole + 4 anexe)) (termen de adoptare tacită: 12.12.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
7 L647/24.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 23 modificări)) (termen de adoptare tacită: 12.12.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
8 L626/26.09.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea. (7 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 15.12.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară Adoptat
9 L627/26.09.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. (7 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 15.12.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară Adoptat
10 L630/03.10.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006. (2 articole, cu 10 modificări) (termen de adoptare tacită: 22.12.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară Adoptat
11 L670/31.10.2011 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române. (4 articole) (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L673/07.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (termen de adoptare tacită: la 29.12.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L642/17.10.2011 Proiectul de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (4 articole) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
14 L674/07.11.2011 Propunerea legislativă pentru completarea art. 48 din Legea nr. 35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică Adoptat
15 L669/31.10.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
16 L672/31.10.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Respins
17 L694/14.11.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 20 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Respins
18 L263/20.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice. (articol unic, cu 8 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
19 L335/26.04.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică Respins
20 L749/23.11.2010 Proiectul de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate. (propunere legislativă) (5 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică Respins
21 L328/18.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică Respins
22 L252/06.10.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică Respins
23 L192/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică Respins
24 L508/29.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
25 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (articol unic ) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
26 L767/29.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 56 şi art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 L332/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea art. 21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
28 L488/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
29 L196/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
30 L430/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
31 L194/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a audiovizualului. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
32 L455/14.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (3 articole, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
33 L685/25.10.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului. (2 articole, cu 5 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
34 L748/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (propunere legislativă) (2 articole, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
35 L172/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
36 L692/01.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41 din 17 iunie 1994, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
37 L625/19.09.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (L625/19.09.2011) – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
38 L648/24.10.2011 Proiectul de lege pentru înfiinţarea Studioului Teritorial Constanţa al Societăţii Române de Televiziune. (propunere legislativă) (3 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
39 L155/08.03.2010 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 590/2003 privind tratatele. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru politică externă Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
40 L664/12.10.2010 Proiectul de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
41 Dezbaterea Moțiunii simple cu tema: „Nesiguranța lui Igaș - pericol pentru siguranța cetățeanului!” - Se supune la vot (se adoptă cu votul secret al majorităţii senatorilor – art. 157 alin.(1) din Regulamentul Senatului)
Go to top