Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 mai 2012

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:30 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Voturi finale
10:00 12:30
ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 12:30 13:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,30 - 10,00)

2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 14 – 20 mai 2012.

3 Proiectul de Hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretarul general al Senatului. - se supune la vot

4 b2/12.03.2012 b608/20.12.2011 L146/12.03.2012 L158/02.04.2012 Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 3. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. 4. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. - se supune la vot

5 L168/23.04.2012 L169/23.04.2012 L175/23.04.2012 L179/23.04.2012 L191/23.04.2012 L198/23.04.2012 L199/23.04.2012 L200/23.04.2012 L201/23.04.2012 L209/23.04.2012 L214/02.05.2012 L215/02.05.2012 L219/02.05.2012 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 2. Proiectul de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti şi anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea , administrarea şi exploatarea pajiştilor. 6. Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Filiala Călăraşi. 7. Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial. 8. Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial. 9. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiluiului Local al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului Fundulea. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 11. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. 12. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 13. Propunerea legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii. - se supune la vot

6 L326/26.04.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

Adoptat
7 L327/26.04.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană, semnat La Bucureşti la 10 noiembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

Adoptat
8 L414/23.05.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională Caracterul legii: ordinară

Adoptat
9 L423/30.05.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

10 L213/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (articol unic, cu 5 modificări) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

Adoptat
11 L20/13.02.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 3 modificări)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

12 L24/13.02.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 16 modificări)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

13 L25/13.02.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport. (articol unic + Ordonanţă (10 articole + 4 anexe)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

14 L26/13.02.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

15 L702/21.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 alin.(2) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004. (21.01.2012) – reexaminare (la solicitarea Președintelui) – raport de respingere Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

16 L487/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. (15.12.2011) – reexaminare (la cererea Președintelui României) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

17 L384/02.09.2009 Proiectul de lege privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale. (11.04.2011) – reexaminare (la cererea Președintelui României) – raport suplimentar Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: ordinară

18 L18/13.02.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

19 L149/19.03.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 10.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

20 L19/13.02.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

21 L52/13.02.2012 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori. (3 articole) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital Caracterul legii: ordinară

22 L83/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (articol unic, cu 11 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: ordinară

23 L87/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. (4 articole, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: ordinară

24 L58/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

25 L60/13.02.2012 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

26 L59/13.02.2012 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole. (18 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

27 L77/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea art. 48 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională Caracterul legii: ordinară

28 L28/13.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

29 L148/19.03.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. (articol unic + Ordonanţă (7 articole)) (termen de adoptare tacită: 10.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

30 L98/20.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (2 articole, cu 11 modificări) (termen de adoptare tacită: 14.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

31 L73/13.02.2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. (3 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

32 L76/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

33 L95/20.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 14.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

34 L70/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

35 L61/13.02.2012 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

36 L62/13.02.2012 Propunerea legislativă privind înfiinţarea posturilor de poliţie în comunele cu peste 5000 de locuitori. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională Caracterul legii: ordinară

37 L71/13.02.2012 Propunerea legislativă privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private. (7 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

38 L74/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. (articol unic, cu 10 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

39 L64/13.02.2012 Propunerea legislativă privind completarea art. 28 al Legii nr. 340/2004. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

40 L65/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea apelor nr. 107/1996. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

41 L66/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

42 L67/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

43 L69/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

44 L72/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

45 L68/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: organică

46 L32/13.02.2012 Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

47 L55/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu completările şi modificările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

48 L56/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

49 L57/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: ordinară

50 L34/13.02.2012 Propunerea legislativă privind completarea art.1 al Ordonanţei nr. 137 din 2000. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: ordinară

51 L75/13.02.2012 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. (11 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

52 L84/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: ordinară

53 L78/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: organică

54 L85/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului – Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: ordinară

55 L63/13.02.2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

56 L79/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: organică

57 L81/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: organică

58 L80/13.02.2012 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei „Ocrotitorul României” ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: organică

59 L82/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: organică

60 L88/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: organică

61 L86/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială Caracterul legii: organică

62 L35/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea art. 3¹ din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

63 L42/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

64 L36/13.02.2012 Propunerea legislativă privind contractele de investiţii de interes public. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

65 L39/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. (4 articole, cu 25 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

66 L41/13.02.2012 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

67 L33/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14 din 09.01.2003 – Legea partidelor politice. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

68 L37/13.02.2012 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. (2 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

69 L38/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități Caracterul legii: organică

70 L40/13.02.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.05.2012) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: organică

71 L647/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. (22.12.2011) – reexaminare (Decizia Curții Constituționale nr. 1596/2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Caracterul legii: ordinară

72 L152/02.04.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.05.2012) Raport: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport Caracterul legii: ordinară

73 L477/28.06.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport Caracterul legii: organică

74 L660/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

75 L507/10.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

76 L40/15.09.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor (Decizia Curții Constituționale nr. 1008/2009 – legea declarată neconstituțională în integralitatea ei) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

77 L145/12.03.2012 Voturi finale Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia economică, industrii și servicii Caracterul legii: organică

78 L722/28.11.2011 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

79 L723/28.11.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

80 L122/07.02.2008 Proiectul de lege privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (propunere legislativă) (79 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

81 L336/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

82 L431/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a Ministerelor. (propunere legislativă) (un articol, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

83 L337/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

84 L212/22.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

85 L404/23.05.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

86 L174/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

87 L175/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de protecţie şi pază. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

88 L268/04.04.2011 Proiectul de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

89 L191/22.02.2011 Proiectul de lege privind pregătirea practică a studenţilor. (propunere legislativă) (4 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

90 L315/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

91 L735/08.11.2004 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

92 L333/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea art. 74, art. 75, art. 76, din Legea nr. 84 (r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului. (propunere legislativă) (4 articole, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

93 L306/26.06.2009 Propunerea legislativă privind învăţământul superior. (84 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

94 L508/29.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

95 L664/12.10.2010 Proiectul de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

96 L685/25.10.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului. (2 articole, cu 5 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

97 L748/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (propunere legislativă) (2 articole, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

98 L172/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere – vot pe raport și vot final Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

99 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (articol unic ) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

100 L266/04.04.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

101 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

102 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

103 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

104 Întrebări și interpelări (orele 12,30 – 13,30)

Go to top