Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 19 noiembrie 2013

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1
Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada  25 noiembrie - 2 decembrie 2013.


2 Proiectul de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2014.
-        Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


3 L641/18.11.2013 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013 - procedură de urgență - adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări                  
Caracterul legii: ordinară
(sub rezerva depunerii raportului)


Adoptat
4 L407/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
                                                                                                 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
5 L475/09.09.2013 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România.                                                                
(termen de adoptare tacită:  25.11.2013)
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului
                        de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro- argentifere din                     
                        perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării  activităţilor miniere în     
                        România
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
6 L443/03.09.2013 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Şcolii Ardelene.                                                                    (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
7 L367/03.09.2013 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărţii. 
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ un amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L451/03.09.2013 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua revenirii Dobrogei la România.                                                                      (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
9 L430/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenţei României.                                              
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)                                                                                                
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


10 L350/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România.  
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
11 L360/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită:  17.12.2013) 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L382/03.09.2013) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.   
                                                                                                  (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Respins
13 L472/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
                                                                                                 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport suplimentar de admitere cu amendament admis
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
14 L450/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 27 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă, republicată. 
                                                                                                (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                          
                        Raport de admitere cu amendamente admise ( +amendament respins)
Caracterul legii: organică


Adoptat
15 L345/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                       (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


16 L346/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare.
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


17 L420/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996.                                                          
                                                                                                 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


18 L411/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral.                                                                
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                 Raport de respingere
Caracterul legii: organică


19 L424/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
                                                                                                 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)                                                                                                 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L473/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


21 L343/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii  571/2003, Codul Fiscal.
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L362/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                   
 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23 L405/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L467/03.09.2013 Propunerea legislativă privind Clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al Pieţei Valorilor Mobiliare Necotate.                                                (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25 L462/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul Fiscal.                                                                  (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


26 L387/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                   (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


27 L419/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD.     
                                                                   (termen de adoptare tacită:17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                 Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


28 L381/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 182 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                    (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


29 L385/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 313 din Legea nr. 95/2006, cu privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor persoane.                                                                      (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


30 L373/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                      (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L380/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.                                                                    (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


32 L470/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                        (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


33 L441/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


34 L368/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului   nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.             (termen de adoptare tacită:17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


35 L457/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.                               (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


36 L455/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil.                                      (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                        Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară


37 L393/03.09.2013  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

38 L356/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                 Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


39 L374/03.09.2013      Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.    
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


40 L417/03.09.2013     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                 Raport de respingere
Caracterul legii: organică


41 L416/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


42   L344/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 6 - din Legea (r) nr. 61 din 22/09/1993.   
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


43 L348/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


44 L423/03.09.2013       Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

45  L363/03.09.2013   Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


46 L433/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


47  L446/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.                                                     
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


48 L461/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


49 L463/03.09.2013   Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


50 L464/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.   
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


51  L338/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.  
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


52 L421/03.09.2013  Propunerea legislativă privind facilităţile acordate şomerilor pentru transportul intern.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


53 L413/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


54 L376/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.   
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


55 L337/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


56 L406/03.09.2013   Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


57 L404/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului.     
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

58  L357/03.09.2013  Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici.  
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


59 L354/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001.                                                                       
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


60  L349/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.   
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


61 L456/03.09.2013   Propunerea legislativă privind modificarea art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


62 L402/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) al art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


63  L389/03.09.2013 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept sărbătoare legală în care nu se lucrează. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


64 L364/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.            (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


65 L355/03.09.2013    Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


66  L466/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.                                           
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


67 L449/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


68 L341/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/18 august 1997.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


69 L358/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


70 L458/03.09.2013  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 13/2007.  
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


71 L359/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


72 L394/03.09.2013  Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


73 L410/03.09.2013  Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României şi nivelul taxelor aferente acestora.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                 Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


74 L452/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                                                               
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


75 L390/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                        
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


76 L392/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


77 L366/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                                  
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


78 L369/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.       
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


79 L418/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea lit. q) a alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.    
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


80 L415/03.09.2013   Propunerea legislativă privind modificarea art. 1 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.                                      
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


81 L459/03.09.2013   Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa.                                                      
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


82 L427/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.                                    
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)                                                                                               
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


83 L426/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.                                     
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
                                                                                               
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


84 L370/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.   
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


85 L442/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


86 L340/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

87 L448/03.09.2013  Propunerea legislativă privind programul "Masă la Şcoală" pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial.
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


88  L444/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.                                       (termen de adoptare tacită: 17.12.2013) 
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


89 L412/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


90 L447/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                    
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)

Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


91 L398/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. 
(termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


92 L440/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. 
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


93 L409/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
 (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                 Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

94 L598/04.11.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic.   
 (termen de adoptare tacită: la 13 de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


95 L523/15.10.2013  Proiectul de lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. (propunere legislativă)   – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


96 L545/28.10.2013  Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educaţiei Naţionale. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


97 L512/07.10.2013  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.(propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

98 L391/03.09.2013 Vot final

Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naţionale.  – vot pe raport şi vot final                                                                                         (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinarăRespins
Go to top