Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 iunie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00
Pauză

13:00 13:30
Declaraţii Politice

13:30 15:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9 - 14 iunie 2014.2 Raport asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în trimestrul I – 2014.
         (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin. (4) din Regulamentul Senatului)


Fişier Scan001_12_1.PDF
3 Proiect de hotărâre privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă.
         - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


Fişier Proiect hot incetare activ comisie ancheta.pdf
4 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. – procedură de urgenţă                                          
(termen de adoptare tacită: la 29 zile de la reluarea activitãtii)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări 
                       Raport de admitere cu amendamente                    
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
5 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. 
              (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
6 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.    
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
7 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni.                                          
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
8 L76/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori.                
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


9 L111/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
10 L51/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                      
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L52/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                               
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L66/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
                                                                   (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
13 L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14 L89/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
15 L91/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                        
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
16 L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                       
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
17 L72/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
18 L70/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.                                            
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
19 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.                                              
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
20 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                             
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


Respins
21 L94/04.02.2014
Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
22 L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
                                                       (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
23 L92/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi".                                                                      
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară 


Respins
24 L134/17.02.2014 Proiectul de lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond:  Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
25 L172/10.03.2014
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.                                                      
(termen de adoptare tacită: 19.06.2014)             
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
26 L208/07.04.2014 Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro".        
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


27 L205/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţa într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României.                                                          
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
28 L100/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii.                                                                      
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


Respins
29 L203/07.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 60 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.      
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică


Adoptat
30 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.                 
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


31 L242/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.    – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


32 L243/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


33 L244/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 alin. (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
34 L133/17.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor    Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Adoptat
35 L217/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.                
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Respins
36 L238/14.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
(termen de adoptare tacită: la 15 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
37 L215/07.04.2014 Propunerea legislativă privind completarea Art. 118 al Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                         
 (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
38 L226/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.                     
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
39 L180/17.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


40 L533/21.10.2013 Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional. adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică


41 L119/10.02.2014 Propunerea legislativă pentu modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


42 L120/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor       
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
43 L260/28.04.2014 VOT FINAL

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative.   - vot pe raport şi vot final
                                                         (termen de adoptare tacită: la 6 de zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică44 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. - vot pe raport si vot final
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
45 DECLARAŢII POLITICE (orele 13,30 - 15,00)


Go to top