Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 17 septembrie 2014


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE
2
LUCRĂRI ÎN PLEN 
 


Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 22 – 27 septembrie 2014.
3 L291/12.05.2014 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 16 septembrie 2014, a următoarei  iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
4 Fişier Raportul asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în semestrul I al anului 2013
Raportul asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în anul 2013
           (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin. (4) din Regulamentul Senatului)
5 Fişier Proiectul de hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2013.
                 - se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
6 L567/16.09.2014 (b414/03.07.2014) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic    – procedură de urgenţă                            
(termen de adoptare tacită:03.12.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
7 L566/16.09.2014 (b392/02.07.2014) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe   – procedură de urgenţă                                                               
(termen de adoptare tacită:03.12.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
8 L458/09.09.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.  procedură de urgenţă                                                             
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere                      
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
9 L130/17.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – reexaminare/15.07.2014 (la solicitarea Preşedintelui României)                                                                             
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică
Caracterul legii: ordinară
(sub rezerva depunerii raportului)
Adoptat
10 L452/09.09.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.   – procedură de urgenţă                                                                              
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014 )

Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică
(sub rezerva depunerii raportului)
Adoptat
11 L454/09.09.2014 Proiectul de lege pentru modificarea Standardului Internaţional Lista interzisă pentru anul 2014.    
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: ordinară
(sub rezerva depunerii raportului)
Adoptat
12 L230/07.04.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.  – procedură de urgenţă                                                                         
(termen de adoptare tacită: 18.09.2014) 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări   
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
13 L266/28.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(termen de adoptare tacită: 08.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
14 L259/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.     
(termen de adoptare tacită: 02.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                       Comisia românilor de pretutindeni
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
15 L248/22.04.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003.                                                                 
 (termen de adoptare tacită: 02.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
16 L305/12.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 din OG nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.  
(termen de adoptare tacită: 13.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
17 L307/12.05.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.                                          
(termen de adoptare tacită: 13.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
18 L364/02.06.2014 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni".                                           
(termen de adoptare tacită: 21.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
19 L381/10.06.2014 Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
20 L119/10.02.2014  Propunerea legislativă pentu modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
21  L533/21.10.2013 Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional. adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
22 L288/05.05.2014       Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                       
(termen de adoptare tacită: 13.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
23 L372/02.06.2014 Propunerea legislativă - Legea antreprenorului social. 
 (termen de adoptare tacită: 21.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
24  L394/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                          
 (termen de adoptare tacită: 28.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
25 L393/10.06.2014     Propunerea legislativă pentru modificarea art. 88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                        
(termen de adoptare tacită: 28.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
26 L386/10.06.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.            
(termen de adoptare tacită: 28.10.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
27 L270/28.04.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art. 39 din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat.           
(termen de adoptare tacită: 08.10.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
28 L311/12.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 13.10.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
29 L309/12.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.                   
(termen de adoptare tacită: 13.10.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
30 L320/19.05.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 şi art. 47 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice.                                                                
 (termen de adoptare tacită: 14.10.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
31 L327/19.05.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.         
(termen de adoptare tacită: 14.10.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
32 L335/27.05.2014 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.                                                                                  (termen de adoptare tacită: 15.10.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
33 L373/02.06.2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.                       
(termen de adoptare tacită: 21.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
34 L398/10.06.2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional.
(termen de adoptare tacită: 28.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
35 L345/27.05.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.  
(termen de adoptare tacită: 15.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
36 L387/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.                                                                  
 (termen de adoptare tacită: 28.10.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
37 L392/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.                                      
 (termen de adoptare tacită: 28.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
38 L407/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.                                                 
(termen de adoptare tacită: 03.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
39 L323/19.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 14.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
40 L367/02.06.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
 (termen de adoptare tacită: 21.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
41 L391/10.06.2014   Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură.            
(termen de adoptare tacită: 28.10.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
42 L397/10.06.2014     Propunerea legislativă pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                              
 (termen de adoptare tacită: 28.10.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
43 L412/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
 (termen de adoptare tacită: 03.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere                                                                           
Caracterul legii: ordinară
44 L385/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
  (termen de adoptare tacită: 28.10.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
45 L432/23.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                            
(termen de adoptare tacită: 10.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
46 L383/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                      
(termen de adoptare tacită: 28.10.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică             
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
47 L195/31.03.2014 Vot final

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. adoptat de Camera Deputaţilor  – vot pe raport si vot final
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
Adoptat
48 L218/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.   – vot pe raport si vot final                       
(termen de adoptare tacită: 18.09.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică
Respins
49 L213/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.  – vot pe raport si vot final          
(termen de adoptare tacită: 18.09.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Respins
Go to top