Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 31 martie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi

15:00 18:00


 I.      Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L87/16.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind  gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale.  - procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
2 L730/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii:  ordinară
Adoptat
3 L68/09.02.2015 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
4 L36/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
5 L48/09.02.2015 Propunerea legislativă privind standardizarea naţională.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
  Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L49/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Art. 39, Art. 293 şi Art. 294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară
Respins
7 L56/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru transporturi şi energie
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară
Respins
8 L35/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor străine directe în România.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
9 L71/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
10 L107/02.03.2015 Proiectul de lege pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.
(termen de adoptare tacită: 19.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
11 L115/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
12 L30/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
13 L67/09.02.2015 Propunerea legislativă  privind medicina şcolară.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
14 L110/09.03.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
15 L116/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
16 L114/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
17 L86/16.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
18 L92/16.02.2015 Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
19 L99/23.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
20 L46/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L52/09.02.2015 Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru egalitatea de şanse
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară
Respins
22 L102/23.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.            
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
23 L103/23.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
24 L64/09.02.2015    Propunerea legislativă  pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014.            
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
25 L105/23.02.2015         Propunerea legislativă pentru completarea Art. 7 din Legea nr. 60 din 1991 (republicată).
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
26 L690/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                             
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
27 L699/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
28 L695/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 
29 L701/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 
30 L171/03.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
31 L118/10.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
32 L180/17.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
33 L119/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor        
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
34 L502/30.09.2013 Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale. adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
35 L533/21.10.2013 Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional. adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
36 L381/10.06.2014 Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
37 L578/22.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  – adoptată de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
38 L242/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.    – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
39 L243/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
40 L350/02.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
41 L351/02.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
42 L608/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
43 L616/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Go to top