Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 12 mai 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

15:00 17:00


              I.      Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L214/11.05.2015 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei  iniţiative legislative:
1.     Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României.

II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L213/11.05.2015 Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 28.09.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
2 L140/15.04.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.06.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L155/15.04.2015 Propunerea legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
4 L165/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
5 L151/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L152/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L158/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea apiculturii nr. 383/2013.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
8 L182/20.04.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru  abrogarea art.II  din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.   - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 07.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
9 L150/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69 a educaţiei fizice şi sportului din 9 mai 2000.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
10 L145/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.– respinsă de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
11 L405/27.04.2006 Legea pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.  – respinsă de Camera Deputaţilor – reexaminare/16.02.2015             (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1029/08.10.2008)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
12 L130/30.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 22.06.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
13 L170/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea finanţelor publice.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 
Respins
14 L169/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)
                                                              
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 
Respins
15 L166/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.  
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
16 L159/15.04.2015 Propunerea legislativă privind modificarea art. 3 alin. (1)  din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. 
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
17 L163/15.04.2015 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată.
 (termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
18 L176/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa  rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
 (termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 
19 L121/23.03.2015
Propunerea legislativă privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice. – respinsă de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
20 L119/23.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L141/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.– adoptată de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
22 L142/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 18 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.– respinsă de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
23 L697/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
24 L694/24.11.2014 Propunerea legislativă privind completarea art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                        
Comisie fond: Comisia    comună   a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului pentru elaborarea
                        propunerilor  legislative privind  legile  electorale, privind  modificarea Legii partidelor 
                        politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Go to top