Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 octombrie 2015

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
  1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (b539/21.10.2015)
  2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului (b540/21.10.2015)
  3. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice  (b548/23.10.2015)
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (b158/23.10.2015) - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 21 octombrie 2015, a următoarei inițiative legislative:
-        Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (L404/02.09.2015)       
3 Fişier Proiectul de Hotărâre privind completarea alin. (2) al art. 66  din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport: Comisia pentru regulament

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L530/05.10.2015 Proiectul de lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 - adoptat  de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond:  Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L532/05.10.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014. - adoptat  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L367/02.09.2015 Proiectul de lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
4 L504/02.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
(termen de adoptare tacită:26.10.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L437/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului III din Legea nr. 83/2015 privind completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: organică
6 L514/21.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
(termen de adoptare tacită: 04.11.2015)                      
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
Adoptat
7 L519/05.10.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia  pentru  dezvoltare  regională,  administrarea  activelor  statului și privatizare
                        Comisia pentru transporturi şi energie                                           
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară                   
Adoptat
8 L465/02.09.2015 Propunerea legislativă privind sediul electronic al operatorilor economici
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinară
9 L347/29.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.
(termen de adoptare tacită: 16.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 
10 L450/02.09.2015 Propunerea legislativă privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
11 L494/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
12 L472/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport  de respingere
Caracterul legii:  organică
13 L479/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
14 L122/23.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L520/05.10.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                                           
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică                   
Adoptat
2 L424/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială  
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
3 L443/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
Respins
4 L503/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii:  organică
Respins
5 L414/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor (3), (97), (98), (103) şi (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
6 L415/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
7 L416/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top