Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 mai 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (b71/06.03.2017)
  2.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b72/06.03.2017)
  3.   Propunerea legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu şi de regim juridic special (b73/06.03.2017)
  4.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea) (b79/07.03.2017)
  5. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea,în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov (b85/07.03.2017)
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (b86/08.03.2017)

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L64/10.04.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 25.05.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L50/20.03.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne. – adoptat  de Camera Deputaţilor   - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                     Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L97/02.05.2017 Propunerea legislativă  privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.09.2017)   

Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L487/05.09.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare. - reexaminare/10.04.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 89/28.02.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi și energie
 Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L61/03.04.2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 26.06.2017)                           
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L70/10.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 04.09.2017)                        
  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L83/24.04.2017 Propunerea legislativă  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L195/19.09.2013 Legea privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013. - reexaminare/10.06.2016 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494/21.11.2013)respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                     Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L207/11.04.2016 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  – reexaminare/12.04.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 624/26.10.2016)adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                     Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
10 L544/13.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
11 L28/27.02.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top