Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 13 noiembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00

Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" (b552/09.11.2017)
  2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (b392/05.09.2017)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (b398/05.09.2017)
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (b410/07.09.2017)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (b555/07.11.2017) – adoptată de Camera Deputaților


2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 6 noiembrie 2017, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea). (L124/15.05.2017)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind  Codul de procedură penală, precum şi a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (L127/15.05.2017)                                                                                                                                                 


3 Numirea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
 

Fişier Raport ANI.pdf
4 4.1. Raportul de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016.
  • Avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi asupra raportului de activitate al Consiliului de monitorizare.
4.2. Propunerea de revocare a președintelui Consiliului de monitorizare, formulată de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi prin avizul negativ depus.

 

Fişier Raport Consiliul de monitorizare.pdf

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L398/16.10.2017 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970. – adoptat de Camera Deputaţilor  – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L399/16.10.2017 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
    Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L376/03.10.2017 Proiectul de lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol).  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L196/26.06.2017 Propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România.
(termen de adoptare tacită: 16.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru mediu
    Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L193/26.06.2017 Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 16.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere cu amendamente admise ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L142/29.05.2017 Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 MARTIE ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România.
(termen de adoptare tacită: 20.11.2017)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
               Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
7 L387/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L443/06.11.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

9 L444/06.11.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                        
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

10 L377/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant. procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

11 L346/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

12 L276/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L273/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

14 L277/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea  nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

15 L279/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

16 L325/04.09.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională agricolă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L278/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L284/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări              
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

19 L331/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

20 L293/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări              
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

21 L583/31.10.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 24 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 1122/2004. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L300/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
2 L383/03.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L322/04.09.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie “Construire Spital Clinic de Urgenţă” în Municipiul Braşov.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top