Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 20 noiembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) 
17:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (b417/13.09.2017)
 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local. (b418/13.09.2017)
 3. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 291 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004. (b422/14.09.2017)
 4. Propunerea legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu. (b423/14.09.2017)
 5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr. 75/1994. (b428/14.09.2017)
 6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.     (b429/14.09.2017)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor. (b430/14.09.2017)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor. (b432/14.09.2017)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. (b437/19.09.2017)
 10. Propunerea legislativă pentru completarea art.III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (b463/04.10.2017)
 11. Propunerea legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României. (b547/07.11.2017)


2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 16 noiembrie 2017, a unei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului. (L201/26.06.2017)

II.     Iniţiative legislative
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L447/13.11.2017 Proiectul de lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)". – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)

Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L403/23.10.2017 Proiectul de lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin  deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. – adoptat de Camera Deputaţilor  – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L139/29.05.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale   nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 20.11.2017)                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

 

Respins
4 L140/29.05.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 20.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

5 L379/03.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.
(termen de adoptare tacită: 20.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

6 L397/02.09.2015 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.  – reexaminare/03.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

7 L294/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 şi modificarea art. 110 din Legea  nr. 46/2008 privind Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru mediu         
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L295/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru transporturi şi energie       
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

9 L394/16.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului    nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

10 L351/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

11 L343/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

12 L344/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L299/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

14 L303/04.09.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

15 L305/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L317/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L321/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

19 L263/07.06.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.– reexaminare/12.10.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 534/12.07.2017) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

20 L296/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

22 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

23 L329/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L274/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

27 L298/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru mediu       
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

28 L312/04.09.2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L566/10.10.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  – reexaminare/25.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

30 L68/10.04.2017 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – reexaminare/20.09.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)

 
III.    Vot final
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L377/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant.procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
2 L276/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
3 L273/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L277/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L279/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Respins
6 L325/04.09.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională agricolă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
7 L278/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
8 L284/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
9 L331/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
10 L293/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
11 L583/31.10.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 24 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I,nr. 1122/2004. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top