Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 noiembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 10:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


 
        DECLARAȚII POLITICE (orele 10,00 – 10,30)
 

  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  27 noiembrie - 2 decembrie 2017.                                                                                      
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene - COM (2017) 481 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
  1. Proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM (2017) 489 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
  1. Proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei. - COM (2017) 559 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L397/02.09.2015 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.  – reexaminare/03.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

 
Respins
2 L294/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 şi modificarea art. 110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Comisia pentru mediu         
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
3 L441/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Comisia pentru mediu                       
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L257/04.09.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L304/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 298/2002 şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
6 L295/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Comisia pentru mediu
  Comisia pentru transporturi şi energie        
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L394/16.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului  nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L351/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
9 L343/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L344/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L299/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
12 L303/04.09.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L305/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L317/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L321/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
16 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L263/07.06.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – reexaminare/12.10.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 534/12.07.2017) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
   Comisia pentru cultură şi media
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
18 L296/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media       
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
20 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
21 L329/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 
24 L274/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
25 L298/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru mediu       
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
26 L312/04.09.2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Comisia pentru mediu
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L566/10.10.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea             nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. – reexaminare/25.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
28 L68/10.04.2017 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – reexaminare/20.09.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)
 
29 L393/16.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L286/04.09.2017 Propunerea legislativă privind câinii salvamontişti.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                   
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
31 L350/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L395/16.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L233/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
34 L229/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport suplimentar de admitere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
35 L349/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
36 L307/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
38 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor    nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L313/04.09.2017 Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
40 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
41 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
42 L332/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
43 L333/04.09.2017 Propunerea legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
44 L292/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
45 L291/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L314/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
47 L337/04.09.2017 Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
C
omisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
48 L287/04.09.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII".
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie                    
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
49 L348/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L264/04.09.2017 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944 - 1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti).
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
51 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
52 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
53 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 
(termen de adoptare tacită: 21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
54 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
55 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                                                                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
56 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
57 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 
58 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
59 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
60 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 
Go to top