Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 29 noiembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  4 - 9 decembrie 2017.                                                                                        
2 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) -  COM (2017) 548 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre la Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare – COM (2017) 291 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE - COM (2017) 358 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital - COM (2017) 292 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L451/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)

 
2 L404/23.10.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016. – adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului               
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
 Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
3 L416/06.11.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
4 L410/30.10.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
5 L417/06.11.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
6 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
7 L393/16.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L401/23.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
(termen de adoptare tacită: 06.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
9 L395/16.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 
 
10 L445/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
11 L440/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic. 
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu                     
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L490/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:14.03.2018)                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
13 L415/06.11.2017 Proiectul de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor.  
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
14 L430/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
15 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 
 (termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
16 L76/18.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
17 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
18 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
19 L558/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
20 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L420/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L165/12.06.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. -  adoptată de Camera Deputaţilor – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia pentru transporturi şi energie
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
23 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
24 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
26 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 
27 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
28 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 
Go to top