Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 decembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


 
 1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  4 - 9 decembrie 2017.   
 
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (b445/26.09.2017)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. (b446/26.09.2017)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. (b447/26.09.2017)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (b448/26.09.2017)
 5. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România. (b452/26.09.2017)
3 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) -  COM (2017) 548 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
 
4 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre la Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare – COM (2017) 291 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE - COM (2017) 358 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital - COM (2017) 292 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
 
5 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 27 noiembrie 2017, a unor iniţiative legislative.
 
 1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015. (L307/04.09.2017
 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. (L272/04.09.2017)                             
 3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor    nr. 85/2003. (L316/04.09.2017)                               
 4. Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice. (L313/04.09.2017)                                   
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L283/04.09.2017)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L342/04.09.2017)
 7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. (L332/04.09.2017)
 8. Propunerea legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor. (L333/04.09.2017
 9. Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri. (L292/04.09.2017)        
 10. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L291/04.09.2017)  
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată. (L314/04.09.2017)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  (L348/04.09.2017)   
 13. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944 - 1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti). (L264/04.09.2017)
 14. Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată. (L337/04.09.2017)                                   
 15. Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII". (L287/04.09.2017)  
 16. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (L217/04.09.2017)
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.  (L347/04.09.2017)                                   
 18. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedura Civilă. (L285/04.09.2017)                                       
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 39 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. (L306/04.09.2017)                                            
 20. Propunerea legislativă privind completarea art. 287 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal.  (L345/04.09.2017)
 21. Propunerea legislativă privind completarea art. 281 alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală. (L266/04.09.2017)
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (L271/04.09.2017)        
 23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  (L355/04.09.2017)                                                                                                                                            
6 Fişier Solicitarea Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare de a-și desfășura lucrările, împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului, luni, 4 decembrie 2017, ora 18,00, în același timp cu plenul Senatului.

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L499/27.11.2017 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. – procedură de urgență -  prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 21.03.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L404/23.10.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016. – adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L416/06.11.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L410/30.10.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L448/13.11.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
6 L417/06.11.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L393/16.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L68/10.04.2017 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – reexaminare/20.09.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
9 L451/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
10 L395/16.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 
 
Adoptat
11 L400/23.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:14.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
12 L401/23.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
(termen de adoptare tacită: 06.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L269/04.09.2017 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenţei naţionale".
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L414/06.11.2017 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
15 L285/07.06.2016 Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri.  – reexaminare/25.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
16 L409/30.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare.
(termen de adoptare tacită: 19.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L439/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L445/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
19 L440/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L490/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.– procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:14.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
21 L415/06.11.2017 Proiectul de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
22 L429/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
23 L430/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
24 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
26 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din        18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top