Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 martie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


        DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  2 -  7 aprilie  2018.
 
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre - COM (2017) 824 final
Raport suplimentar: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 

 
3 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L200/26.06.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. - reexaminare/22.01.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L558/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)
Comisie fond: Comisia  juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
 
4 L145/26.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
5 L45/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L146/26.02.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
7 L538/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L539/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L557/18.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L64/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L54/05.02.2018 Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L556/18.12.2017 Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
13 L75/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
14 L561/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L57/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L72/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
17 L121/19.02.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru egalitatea de şanse
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
18 L76/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
19 L69/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
20 L68/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L70/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
22 L79/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
23 L51/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L66/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L49/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L59/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L73/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
28 L78/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L98/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 215 din  11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L43/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L77/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
32 L100/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
33 L102/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
34 L36/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: ordinară
 
35 L37/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
36 L53/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L111/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
38 L67/05.02.2018 Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
39 L118/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
40 L33/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
41 L34/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
42 L58/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
43 L60/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
44 L135/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
45 L82/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L85/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
47 L86/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
48 L103/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
49 L39/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L40/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
51 L35/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
52 L44/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanţei de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
53 L55/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
54 L61/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
55 L110/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
56 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002   a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
57 L113/12.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
58 L137/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public judeţean şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău.
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
59 L138/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
60 L139/19.02.2018 Propunerea legislativă privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activează pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
61 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
62 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
Go to top