Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  16 - 21 aprilie  2018.
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L219/10.04.2018
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
2 L71/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L150/05.03.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L73/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L49/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L59/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
7 L155/12.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2018)
Comisie fond: Comisia românilor de pretutindeni
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L156/12.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
9 L82/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L85/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
11 L86/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
12 L103/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
13 L154/12.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L79/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
15 L51/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L66/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.
 (termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L62/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
18 L83/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566 din 2004.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
19 L113/12.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L159/12.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind  modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de  îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2016.
(termen de adoptare tacită: 04.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
21 L36/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere 
Caracterul legii: ordinară
 
22 L37/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L53/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L111/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
25 L136/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L115/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
27 L67/05.02.2018 Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
28 L118/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L112/12.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L84/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru egalitatea de şanse
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
31 L127/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L33/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L60/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
34 L81/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
35 L56/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
36 L135/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L128/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
38 L131/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L39/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
40 L40/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
41 L35/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
42 L44/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanţei de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
43 L55/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
44 L110/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
45 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002  a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
46 L137/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public judeţean şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
47 L138/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
48 L139/19.02.2018 Propunerea legislativă privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activează pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
49 L134/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L133/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
51 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
52 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
53 L106/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

 
III.    Vot final
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L42/02.02.2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. – reexaminare/14.12.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
Go to top