Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 16 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind pieţele de instrumente financiare. (b168/11.04.2018)
  2. Proiectul de lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. (b169/11.04.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (b11/05.02.2018)
  4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995. (b13/06.02.2018)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (b14/06.02.2018)
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (b15/06.02.2018)
  7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (b16/06.02.2018)
  8. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică. (b17/06.02.2018)
2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea literei h1, alin. (2) al art. 9 şi a literei g1, alin.(2) al art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (b24/12.02.2018)

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L151/05.03.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L158/12.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
(termen de adoptare tacită: 04.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                          Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L53/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
4 L118/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L137/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public judeţean şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău.
(termen de adoptare tacită: 10.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L218/10.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
28.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L159/12.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind  modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de  îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2016.
(termen de adoptare tacită: 04.06.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L99/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16, litera b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L36/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere 
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L37/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
11 L97/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
12 L101/05.02.2018 Propunerea legislativă - LEGE Anti-birocraţie.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L112/12.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L147/26.02.2018 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 17.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru egalitatea de şanse
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
15 L106/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
16 L40/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
17 L44/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanţei de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L56/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L33/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L60/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L81/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top