Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 iunie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI

18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (b289/06.06.2018)
  2. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (b290/06.06.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (b151/04.04.2018)
  4. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei dăruirii. (b193/19.04.2018)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la  data de 5 iunie 2018, a unei iniţiative legislative.
                           1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (L117/12.02.2018)  
3 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (L209/10.04.2018)
 
4 Revocarea unui secretar al Biroului permanent al Senatului.
5 Alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului.

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L132/19.02.2018 Propunerea legislativă privind Codul administrativ al României. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.06.2018)

Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ                      
  Raport de admitere cu amendamente admise  (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L239/18.04.2018 Propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi  Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.09.2018)
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
    sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei           
    Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
3 L258/02.05.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
4 L305/22.05.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări.
(termen de adoptare tacită:06.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
5 L76/18.04.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  - reexaminare/24.05.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 136/20.03.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
(sub rezerva depunerii raportului)
 
6 L251/23.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
(termen de adoptare tacită: 17.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
7 L300/14.05.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
8 L298/14.05.2018 Propunerea legislativă privind registrul automatizat naţional cu privire la autorii contravenţiilor şi infracţiunilor sexuale, de hărţuire, sau asupra minorilor.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru egalitatea de şanse
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
9 L297/14.05.2018 Propunerea legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
10 L171/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
11 L293/14.05.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru transporturi şi energie
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L292/14.05.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A..
(termen de adoptare tacită: 05.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L257/02.05.2018 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L264/02.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită:24.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
15 L309/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
16 L267/02.05.2018 Propunerea legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L299/14.05.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                      
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L311/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top