Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 13 iunie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE (se depun în scris)
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 12,00
10:30 13:00


         DECLARAȚII POLITICE (se depun în scris)
 

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  18 – 23  iunie 2018.    
 
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale  - COM (2018) 135 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online  - COM (2018) 238 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L239/18.04.2018 Propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi  Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.09.2018)
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
    sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei           
    Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L258/02.05.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
(termen de adoptare tacită: 19.06.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L305/22.05.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări.
(termen de adoptare tacită:06.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L251/23.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
(termen de adoptare tacită: 17.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
5 L300/14.05.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
6 L297/14.05.2018 Propunerea legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
7 L171/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
8 L293/14.05.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru transporturi şi energie
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L292/14.05.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A..
(termen de adoptare tacită: 05.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L257/02.05.2018 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L264/02.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită:24.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
12 L309/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
13 L267/02.05.2018 Propunerea legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice.
(termen de adoptare tacită: 24.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L299/14.05.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                      
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
15 L311/22.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
Go to top