Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 iulie 2018

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final
11:00


I.     Iniţiative legislative
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L238/18.04.2018 Propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.09.2018)
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi  asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei           
   Raport  de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
2 L355/11.06.2018 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 29.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L302/14.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. – procedură de urgență   
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport  de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L137/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. – adoptată de Camera Deputaților
(sub rezerva depunerii raportului)
 

5 L399/25.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi a altor acte normative. – adoptată de Camera Deputaților - procedură de urgență     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

Adoptat
6 L270/02.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. - adoptată de Camera Deputaţilor                                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
(sub rezerva depunerii raportului)      
 

7 L357/11.06.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
(termen de adoptare tacită: 01.10.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
8 L244/23.04.2018 Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.  – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 17.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(sub rezerva depunerii raportului suplimentar)
 

9 L390/25.06.2018 Proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(sub rezerva depunerii raportului)
 

10 L386/18.06.2018 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date. prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență 
 (termen de adoptare tacită: 05.11.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

11 L283/07.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

12 L348/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor. - prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Raport  de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 

13 L299/14.05.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)                                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

14 L333/04.06.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale.-prioritate legislativă a Guvernului 
(termen de adoptare tacită: 22.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L271/07.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

16 L171/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 17 L276/07.05.2018 Propunerea legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L275/07.05.2018 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România.
(termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L272/07.05.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 (termen de adoptare tacită: 26.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L360/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

21 L362/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L366/11.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

23 L330/29.05.2018 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 septembrie – Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc.
(termen de adoptare tacită: 16.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

24 L349/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor.
(termen de adoptare tacită: 22.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

25 L329/29.05.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
(termen de adoptare tacită: 16.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L341/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L182/03.04.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare. - respinsă de Camera Deputaţilor              
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

28 L249/23.04.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

29 Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată.
 

30 Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Senatului.
 

31 Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.
 

Go to top