Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 martie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
 - Pauză 18:00 18:15
- ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 5 și  6 martie 2019, a unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. (L726/17.12.2018)
  2. Propunerea legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor. (L709/03.12.2018
  3. Propunerea legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Estului". (L711/03.12.2018)      

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L115/25.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L114/25.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L125/04.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. - adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L116/25.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L390/25.06.2018 Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - reexaminare/20.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790/05.12.2018) - procedură de urgență                                                                  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
6 L65/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 372 din Legea nr. 286/2009 - "Codul Penal".
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L118/25.02.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 23.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L51/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
9 L94/11.02.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
10 L96/18.02.2019 Proiectul de lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
03.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
11 L48/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L92/11.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L112/18.02.2019 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line.
(termen de adoptare tacită: 03.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L34/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
15 L58/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul administraţiei publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială     
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
16 L53/05.02.2019 Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L78/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L14/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L20/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L69/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)                                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
21 L86/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
22 L52/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti - Braşov.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L62/05.02.2019 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L68/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului".
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură          
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L187/03.04.2018 Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L246/23.04.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L451/13.11.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/11.05.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)  - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L116/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L41/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L29/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L33/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
8 L43/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L47/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L63/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială              
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L24/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
12 L55/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
13 L79/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
14 L61/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                       
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top