Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 24 iunie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
    Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (b292/20.06.2019)
 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (b293/20.06.2019)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România. (b250/05.06.2019)
 4. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (b281/18.06.2019)


2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare la 19, 21 si 22 iunie 2019 a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. (L187/06.05.2019)
 2. Proiectul de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. (L188/06.05.2019)
 3. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.  (L189/06.05.2019)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (L194/06.05.2019)  
 5. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. (L195/06.05.2019)       
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (L197/06.05.2019)
 7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear. (L198/06.05.2019)  
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 şi 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. (L200/06.05.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. (L201/06.05.2019)                                               
 10. Propunerea legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial. (L202/06.05.2019)                                                 
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) şi (345) ale art. 9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (L203/06.05.2019)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (L204/06.05.2019)
 13. Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti.  (L205/06.05.2019)                                               
 14. Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (L207/06.05.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (L208/06.05.2019)
 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. (L211/06.05.2019)
 17. Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar. (L212/06.05.2019)
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L213/06.05.2019)
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L215/06.05.2019)
 20. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (L216/06.05.2019)
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019. (L217/06.05.2019)
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 154 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. (L219/06.05.2019)   
 23. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.  (L224/28.05.2019)
 24. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.    (L225/28.05.2019)
 25. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României. (L226/28.05.2019)


II.      Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L157/15.04.2019 Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. – adoptat de Camera Deputaţilor   - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de admitere
 Caracterul legii: ordinară
 

2 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului                                                                  
 Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Raport de admitere
Caracterul legii: organică


3 L262/03.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
 (termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


4 L263/03.06.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


5 L265/03.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 
(termen de adoptare tacită: 01.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
     Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică


6 L254/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
     Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

7 L281/11.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

8 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.  -  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
     Comisia pentru administraţie publică
     Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

9 L302/14.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală.  – reexaminare/27.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 146/13.03.2019)  – procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru constituţionalitate
     Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise    
Caracterul legii: organică

10 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică

11 L136/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
     Comisia pentru administraţie publică
     Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


12 L707/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


13 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică    


14 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru constituţionalitate
     Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică


15 L248/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de respingere      
Caracterul legii: organică

16 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică

17 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică


18 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică


19 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică

20 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                             
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică


III.     Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L146/01.04.2019 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

2 L147/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată de Camera Deputaţilor  - reluare vot în condițiile art.143 din Regulamentul Senatului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru constituţionalitate
     Raport de admitere
Caracterul legii: organică

3 L183/03.04.2018 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


4 L165/19.03.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică


5 L377/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
     Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


6 L137/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
     Comisia economică, industrii şi servicii
     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

7 L375/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L156/15.04.2019 Proiectul de lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia. – adoptat de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

9 L145/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

10 L733/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
     Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
     Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top